Skip to content

Blauw-Zwart organiseert bijeenkomst en quiz rond ‘Zonder respect geen Voetbal’

11 december 20122 minute read

Wassenaar – Afgelopen zaterdag werd met een minuut stilte stil gestaan bij de gebeurtenissen die van de week in Almere hebben plaatsgevonden. Alle aanwezige seniorenteams werden om 15.30 uur toegesproken door Jacques van den Boer, secretaris en lid van het hoofdbestuur.

“Vorige week dinsdag hebben wij in de bestuursvergadering stilgestaan bij wat er is gebeurd langs de velden in Almere. Alle aanvoerders van de seniorenteams waren daarbij aanwezig. Het was een goed moment om in de aanwezigheid van de voorzitter van de commissie Waarden en Normen een plan te maken en er voor te zorgen dat dit soort excessen binnen onze vereniging nooit zullen plaatsvinden. Een aantal gedragsregels is met elkaar gedeeld.” Ook dat is bij Blauw-Zwart nodig.

“In de vergadering is afgesproken dat wij deze bijeenkomst zouden organiseren. Op de website is hierover gecommuniceerd. Wij hoopten op een grote en brede opkomst vanuit alle disciplines van de vereniging. Dat is niet helemaal gelukt, maar het geeft weer goede moed zoals de aanwezigen met elkaar hebben gesproken en hebben beloofd om pro actief te gaan helpen corrigeren als wij in en rond het veld zaken zien rond Gedrag en Respect die niet kunnen’. Het bestuur is dan ook zeer blij met deze uitkomst. Wij gaan de komende weken deze uitkomst ook bij de jeugd onder de aandacht brengen.”

Daarna hielden de vertegenwoordigers van de selectie van de Commissie Waarden en Normen Simon v.d. Ham en de aanvoerder van het selectieteam Jasper van den Boer een pleidooi dat de vereniging zeer hecht aan het opvolgen van gemaakte afspraken. Deels zijn de regels afkomstig van de KNVB zoals het Rookverbod en Drankgebruik op en rond de velden. Er zal nadrukkelijk op worden toegezien dat de kleedkamers op wedstrijddagen en na de trainingen netjes worden opgeruimd en schoongeveegd. Ook het rookverbod in de kleedkamers zal worden nageleefd. De aanvoerders zullen de regels in hun teams bespreken.

Tot slot werd er een hilarische quiz georganiseerd en het vragenspel een afgeleide van Petje op, petje af… maar nu Patat bakje op, bakje af… waarin onder andere vele themavragen rond ‘Respect en Voetbal’ en zelfs vragen over boetebedragen bij het niet betalen van de contributie de revue passeerden. De organisatoren van deze quiz, Simon en Jasper, werden door Diederik Heineken bedankt voor de leuke vragen en de goede organisatie.

Tags

Blauw-ZwartBlauwZwartRespectWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top