Skip to content

Adelbert College doet mee aan paarse vrijdag

14 december 201242 second read

Wassenaar – Op het Adelbert College vinden we een veilig leefklimaat belangrijk en hechten we waarde aan een respectvolle omgang met elkaar. In de openingsvieringen aan het begin van het schooljaar hebben we aan dit thema aandacht besteed.

In dit kader hebben we ook besloten om vrijdag 14 december a.s. mee te doen met Paarse Vrijdag: een dag die (landelijk) in het teken staat van respect voor de ander en tolerantie ten opzichte van homoseksualiteit in het bijzonder. Het is de bedoeling dat elke leerling en medewerker die deze uitgangspunten onderschrijft én dat wil uitdragen, op die dag paarse kleding of een paars accent in de kleding draagt.

De mentoren hebben in de afgelopen weken met hun leerlingen de bedoeling van deze dag besproken.
Wij hopen dat deze dag ook bij ons op school zal bijdragen aan een veilig leefklimaat voor iedereen.

Tags

AdelbertPaarse VrijdagWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top