Skip to content

Portefeuilles wethouders beschikbaar gesteld

14 december 20122 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 14 december hebben wethouders Van Dijk (VVD), De Greef (VVD) en Sanders (D66) in een brief aan de voorzitter van de raad, burgemeester Jan Hoekema, laten weten hun portefeuilles ter beschikking te stellen. De wethouders geven aan dat zij zaken blijven behartigen die in het belang zijn van Wassenaar. Ook geven zij aan grote terughoudendheid te betrachten en geen politiek controversiële onderwerpen te behandelen.

Wethouder Dekker (CDA) heeft al eerder de voorzitter per brief laten weten haar functie per direct neer te leggen. Haar taken worden vanaf heden overgenomen door de overige collegeleden.

Bestuurlijke situatie
Op dinsdag 11 december jl. heeft burgemeester Jan Hoekema moeten constateren dat het onderlinge vertrouwen tussen wethouders in het college ontbrak. Dit heeft er toe geleid dat de burgemeester de gemeenteraad van Wassenaar een brief (PDF-document 288 kb) heeft gestuurd waarin hij de raad informeert over de ontstane bestuurlijke situatie.

Inventarisatie
Inmiddels zijn alle fractievoorzitters uit de Wassenaarse gemeenteraad onder leiding van burgmeester Hoekema bijeen geweest om verdere vervolgstappen te bespreken. Dit fractievoorzittersoverleg (presidium) heeft er toe geleid dat de fractievoorzitter van de grootste raadsfractie, mevrouw Van Eekelen (VVD), gevraagd is om te inventariseren welke coalitie er mogelijk te vormen is voor een nieuw bestuur.

Deze inventarisatie is inmiddels gestart.

Tags

BestuurscrisisPortefeuillesWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top