Skip to content

Verklaring van DLW over ontstane bestuurscrisis in Wassenaar

19 december 20123 minute read

Wassenaar – DLW heeft kennisgenomen van de ontstane bestuurlijke situatie. Ik dank de wethouders voor hun verklaring, wij hebben begrip voor de persoonlijke gevolgen. Wij betreuren dat. DLW heeft vastgesteld dat de aard, strekking en inhoud van deze situatie in feite worden verklaard respectievelijk veroorzaakt zijn door zaken waarop Dlw, met diverse raadsvragen en in verscheidene raadsvergaderingen, heeft gewezen.

DLW heeft daarbij steeds gepleit voor tijdige en adequate bestuurlijke reacties welke de bestuurlijke en financiële schade als gevolg van het fietstunnelproject tenminste zouden beperken en verder zouden voorkomen;

DLW heeft vastgesteld dat, althans is van mening, de oorzaken van het debacle vooral zijn te vinden in de werkwijze van het ambtelijk apparaat. Dlw begrijpt en aanvaardt dat de betreffende portefeuillehouder daarvoor verantwoordelijkheid heeft willen dragen en draagt;

DLW is het vervolgens niet eens met de wijze waarop de bestuurders van twee andere portefeuilles en andere politiek kleur,de betreffende cda bestuurder, hebben benaderd en bejegend en vervolgens aankondigden het vertrouwen in haar op te zeggen.

Zij verklaarden daarbij tevens samen met de derde overgebleven wethouder te overwegen hun portefeuilles ter beschikking te stellen.

DLW meent dat die handelwijze alleen al diende te leiden tot het aftreden van deze bestuurders. Kennelijk menen zij dat zelf ook …zeker nu zij zelf ook afgetreden zijn. Ik neem aan dat de fractie van de VVD ook afstand neemt van de bedoelde handelwijze van haar wethouders.

Voorts , en eerst en vooral, meent DLW dat bestuurlijke rust en stabiliteit noodzakelijk is . En wel zo snel mogelijk.

Dat een langdurige en mogelijk complexe formatie met verscheidene partijen (mede die uit de huidige oppositie) wellicht wel logisch is en voor de hand ligt.

Dat doet echter nu geen recht aan de bestuurlijke impasse EN het volledige herstel van het doorgaans goede imago van de gemeente. Daarbij meent DLW vooral dat de inwoners van Wassenaar recht hebben op een degelijk bestuur die de verantwoordelijkheden professioneel draagt;

Daartoe meent DLW dat voorshands de gemeente en haar inwoners er bij zijn gebaat dat de betreffende bestuurders worden vervangen door nieuwe bestuurders van andere of mogelijk zelfs van dezelfde politieke signatuur.

Dit echter onder de voorwaarde dat deze bestuurders staan voor een eerlijk, open en transparant bestuur en dat zij er, binnen een half jaar na benoeming, aantoonbaar ervoor zullen hebben gezorgd dat de oorzaken van het falen van het tunnelproject structureel zijn opgelost. Dit opdat een dergelijk echec zich nooit meer kan herhalen en dat aldus de ambtelijke organisatie op orde is;

DLW spreekt a priori haar vertrouwen uit in deze nieuwe bestuurders en het ambtelijk apparaat onder de gestelde voorwaarde.

Tags

BestuurscrisisDLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top