Ga naar hoofdinhoud

Informateur adviseert college van buitenstaanders

22 december 20123 minute read

Wassenaar – Informateur Prof. Van den Berg adviseert een college van buitenstaanders. Hij adviseert kandidaat-wethouders aan te dragen die tot op heden nog geen plaats hebben genomen in de Wassenaarse raad. Het liefst ook leden die buiten Wassenaar vandaan komen.

De informateur die advies uitbrengt over een nieuw college in Wassenaar adviseert aan de Wassenaarse gemeenteraad het volgende:
– Om van alle zittende wethouders het ontslag te aanvaarden.
– Voorts adviseert hij in hun plaats bij de Raad kandidaat-wethouders voor te dragen die geen lid zijn of zijn geweest van de Wassenaarse Raad. Wethouderskandidaten die bij voorkeur komen van buiten Wassenaar en die in elk geval geen nauwe banden hebben met de partijen in de Wassenaarse politiek.
– Hij adviseert verder de fractievoorzitters van VVD-CDA-WWW te vragen samen een formatieteam te vormen dat het huidige coalitieakkoord tot grondslag neemt voor het collegeprogramma de komende anderhalf jaar.
– Ook moet het formatieteam in eigen kring zoeken naar kandidaat-wethouders en, bij voorkeur, in de eerste dagen van januari tot een selectie van in totaal drie kandidaten voor het wethouderschap te komen.

Dat leidt, aldus de informateur, tot een college van ‘pacificatie’. Alleen een team van wethouders dat geen banden heeft met het Wassenaarse politieke heden en verleden, maar wel bestaat uit ervaren bestuurders, acht hij in staat te zorgen voor de noodzakelijke ‘doorbraak’ in de bedorven politieke verhoudingen in Wassenaar en het herstel van een geloofwaardige functionerende lokale democratie.

In zijn gesprek van vanochtend met de gezamenlijke fractievoorzitters heeft de informateur geconstateerd dat een college van buitenstaanders nodig is om de ambtelijke fusie van Voorschoten en Wassenaar te doen slagen. Dat geldt ook voor de drie grote decentralisatie-operaties die in 2014 hun beslag krijgen en die deugdelijk voor moeten worden bereid. Voorts laat de Den Deijl-kwestie zien dat de financiële ‘planning en control’ aanzienlijke verbetering behoeft. Tenslotte acht de informateur een college van buitenstaanders noodzakelijk om de politieke partijen de ruimte te geven zichzelf te hernemen, hun onderlinge relaties te normaliseren en aldus in het jaar 2014 het bestuurlijk Wassenaar als geheel een nieuwe start te laten maken.

Professor Van den Berg heeft afgelopen maandag de opdracht gekregen om onderzoek te doen naar een nieuw college van een zo breed mogelijk politieke samenstelling. Hiertoe heeft hij de afgelopen week gesprekken gevoerd met alle fractievoorzitters, wethouders, alsmede de burgemeester en de gemeentesecretaris. Daarbij heeft hij bij alle partijen de erkenning bespeurd dat het hoog tijd is om de verstoorde politieke verhoudingen in Wassenaar te doorbreken en dat de geloofwaardigheid en het gezag van het democratische bestuur in de gemeente op het spel staat.

Tags

BestuurscrisisInformateurWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top