Skip to content

Reactie Fractie PvdA op advies bestuurscrisis Wassenaar

24 december 20123 minute read

Wassenaar – In grote lijnen kan de PvdA fractie het advies van Prof. Joop van den Berg volgen, evenals zijn analyse van de politieke verhoudingen in Wassenaar, die ten grondlag liggen aan de huidige crisis.

De fractie van de PvdA spreekt ten eerste zijn dank uit aan Prof. Joop van den Berg voor zijn inspanningen om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de ontstane bestuurscrisis in Wassenaar. Zijn oplossingsrichting: een “zakencollege” of zoals hij het zelf noemt een “pacificatie college” kunnen wij ook volgen. Weliswaar met een aantekening. Hij dringt aan op “buitenstaanders”, voor ons waren ook personen uit het Wassenaarse acceptabel geweest. Met name voor een lokale partij als WWW is deze eis in onze ogen geconstrueerd. Ook zijn wij van mening dat het mogelijk moet zijn voor de andere partijen om met lokale kandidaten te komen, die niet te zeer belast zijn met het recente verleden. Ook menen wij dat het logischer zou zijn geweest om de optie open te houden voor de inbreng en dus een kandidaat van de Progressieve Partijen.

Wij zijn het van harte eens met de vier aandachtspunten die van den Berg noemt voor een de komende tijd en dus een nieuw College:
• Begeleiding van de ambtelijke fusie;
• Voorbereiding van de drie grote decentralisatie operaties van rijk naar gemeente op gebied van zorg, jeugd en werk en inkomen;
• Verbetering financiele planning en control grote projecten;
• Herstel normale politieke verhoudingen.

In feite vinden wij dit belangrijker dan de uitgangspunten van het College akkoord uit 2010. Bovendien vinden wij dat de nadruk dient te liggen op een “sociale” invulling van de drie grote decentralisatie operaties. Iets waar het bij het demissionaire College soms jammerlijk ontbrak.

De selectie van de kandidaat wethouders is in het advies opgedragen aan de fractieleiders van de drie grotere politieke partijen: VVD, WWW en CDA. Logischerwijze gaat het dan om kandidaten van hun politieke signatuur. Belangrijk voor ons is dat in het profiel van de toekomstige wethouders met nadruk moet worden gelet op het vermogen om een open bestuursstijl te hanteren, dus actief de dialoog met de burgers en de Raad te willen zoeken.

Laatste ontwikkelingen
Hoewel wij niet alle redenen kennen van de uiteindelijke weigering van WWW om mee te werken aan Pacificatie College, betreuren wij dat zeer. Verbetering in de bestuurlijke verhoudingen was in onze ogen gediend met een zeer breed gedragen College, dat op zich een losse band zou hebben met alle fracties. Door een open bestuursstijl en het actief de dialoog aangaan met burgers en Raad kunnen de bestuurlijke verhoudingen o.i. beter genormaliseerd worden.

Op zich zijn wij geen voorstander van afspiegelingscolleges , maar uitzonderlijke situaties vragen om uitzonderlijke oplossingen. Bovendien pleit de duur tot de verkiezingen, ruim een jaar, ook voor een Zaken College.

Het weer verantwoordelijkheid dragen van WWW is voor ons ook een belangrijk element.

Zoals eerder gezegd de PvdA is bereid bij te dragen aan oplossingen, het liefst samen met andere progressieve politieke partijen.

Pim van de Locht, Fractie PvdA Wassenaar

Tags

BestuurscrisisPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top