Skip to content

GroenLinks Wassenaar onder geen beding in zee met de VVD

29 december 20123 minute read

Wassenaar – GroenLinks deelt op hoofdlijnen de analyse over de huidige crisis van prof. dr. J.Th.J. van den Berg en zijn voorstel om een pacificatiecollege te vormen. “Daar zullen we loyaal aan mee werken”, zegt fractievoorzitter Antoon Claassen, “wel plaatsen wij een kanttekening.

Wij distanciëren ons van zijn oordeel dat wij anderen schade zouden hebben toegebracht.” GroenLinks heeft zich in en buiten de Raad altijd gebaseerd op de inhoud en heeft nimmer op de persoon gespeeld. Evenmin zijn of voelen wij ons door anderen beschadigd”, voegt afdelingsvoorzitter Christien Duhoux eraan toe. Antoon Claassen nogmaals: “Ik speel niet op de persoon. Deed ‘t niet, doe ‘t niet, ga ‘t niet doen.”

Een nieuwe politieke wind
GroenLinks vindt dat er snel een volwaardig College moet komen dat meer doet dan op de winkel passen en eigen politieke accenten moet leggen, ook al is het nog maar een goed jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. Op dit punt verschilt de milieupartij met het advies. Prof. dr. Van den Berg wil dat het College op de winkel past en zich baseert op het huidige coalitieakkoord, dus niet een eigen politieke lijn volgt. “Hoe je het ook wendt of keert”, zegt Antoon Claassen, “politiek bedrijven betekent duidelijke keuzes maken. Wij verschillen op te veel punten met het akkoord van VVD, CDA en D66, niet verwonderlijk natuurlijk. Nu het College geïmplodeerd is en er in de ogen van prof. dr. Van den Berg een brede coalitie moet komen, ligt het voor de hand dat er een nieuwe politieke wind gaat waaien. Een groene en duurzame wind bij voorkeur.”

Inmiddels is duidelijk dat de geadviseerde coalitie van VVD, WWW en CDA niet haalbaar is en lijkt WWW het voortouw van de VVD te hebben overgenomen. De lokale partij kiest voor een coalitie óf met de VVD, óf met het CDA en is van plan een eigen informateur het verkennende werk te laten doen. “Het is een poging waarvan wij het resultaat met spanning afwachten”, zegt Christien Duhoux. “Het zal ons benieuwen wie dit keer de derde partij is als de keuze op het CDA valt, immers samen hebben WWW en CDA geen meerderheid.” Als zich voor GroenLinks kansen aandienen, zal de groene partij die op haar merites bekijken. “Onze lijn is duidelijk”, besluit Antoon Claassen, “op dit moment gaan wij onder geen beding in zee met de VVD en eenvoudigweg in een coalitie stappen die uitgaat van het ‘demissionaire’ coalitieakkoord is evenmin aan de orde.”

Tags

BestuurscrisisGroenLinksWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top