Skip to content

VVD werkt graag mee aan een stabiel gemeentebestuur

30 december 20122 minute read

Wassenaar – Wassenaar moet snel een stabiel en breed gedragen gemeentebestuur krijgen. De VVD is het eens met de analyse in het eindrapport van informateur Van den Berg die hij op 22 december presenteerde aan de fractievoorzitters van de Wassenaarse partijen.

Na de collegecrisis van begin december heeft de burgemeester Anouk van Eekelen, als fractievoorzitter van de grootste partij (VVD), gevraagd een verkennende ronde te maken. Anouk concludeerde dat er het grootste draagvlak was voor een onafhankelijk informateur: professor Joop van den Berg (PvdA). Hij kreeg op 17 december de opdracht een onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot vorming van een college van B&W ‘van zo breed mogelijke samenstelling’. Dit om te komen tot het herstel van politieke geloofwaardigheid in Wassenaar.

In zijn presentatie deed de heer Van den Berg een dringend beroep op de fracties om nu een doorbraak te creëren door een “zakencollege” te formeren met wethouders van buiten namens de drie grote partijen (VVD, CDA en WWW) en een collegeprogramma gedragen door zoveel mogelijk partijen. Met zo’n “interim” bestuur zouden de verhoudingen in de raad genormaliseerd kunnen worden.

Hoewel de bevindingen van de heer Van den Berg voor veel partijen (ook voor de VVD) niet gemakkelijk zijn, deelden alle fractievoorzitters zijn analyse. De VVD onderschrijft ook de noodzaak om de interne verhoudingen te verbeteren en op een zakelijke manier met elkaar samen te werken in het belang van ons mooie dorp. Ter plekke maakten de drie grote partijen een afspraak om maandagochtend 24 december verder te praten over zijn voorstel.

Helaas heeft WWW die ochtend laten weten het advies van de heer Van de Berg niet te willen volgen. WWW zoekt naar een oplossing die ook zal gelden ná de verkiezing van maart 2014. Vreemd, aangezien op 9 maar 2014 u als kiezer aan zet bent! Alleen op basis van de uitkomst van die gemeenteraadsverkiezing kan er een nieuw college gevormd worden en nooit op basis van afspraken vooraf.

De VVD vindt het bijzonder teleurstellend dat WWW nee zegt tegen het nu normaliseren van de verhoudingen en tegen een breed gedragen stabiel bestuur. Deze houding van de WWW wijzen wij dan ook met kracht af. De VVD fractie werkt evenals andere partijen wel graag constructief mee aan een oplossing die op korte termijn leidt tot een stabiel bestuur van Wassenaar.

Tags

BestuurscrisisVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top