Skip to content

Burgemeester Hoekema ‘Bestuurlijk was het een té turbulent jaar’

8 januari 20132 minute read

Wassenaar – Dames en Heren, het afgelopen jaar was geen florissant jaar. Een economische crisis die er diep in hakt, werk, inkomen, toekomstperspectieven. En we zijn er nog niet uit. Als gemeente kunnen we weinig, maar we doen wat we kunnen, hand reiken, meedenken, faciliteren, en voorbouwen op het economisch vliegwiel en ons lokale bedrijfsleven voorrang geven waar dat kan en mag.

Té turbulent jaar
Bestuurlijk was het een té turbulent jaar. Begin en eind 2012 hebben we onder dit dak zaken beleefd die, om het neutraal te verwoorden, anders zouden moeten. Momenteel verkeren we zelfs in een collegecrisis, waarvoor de oorzaak moet worden gezocht in een gebrek aan vertrouwen. Die onderlinge fricties wekken temeer verbazing omdat Wassenaar een dorp is waarvan de problemen, in vergelijking met de ons omringende wereld, toch wel buitengewoon gering zijn. ‘Deine Sorgen möchte ich haben’, is een mooie Jiddische uitdrukking, die weergeeft hoe men vanuit de rest van de wereld naar ons kijkt. En toch slagen we er telkens weer in elkaar het politieke leven zuur te maken. Laten we hopen dat wij erin slagen, eventueel met hulp van buiten, van mensen die ervaring hebben met gemeenten die het ECHT moeilijk hebben, onze politieke verhoudingen meer ontspannen, misschien wel vrolijk te maken en de kar snel weer in het spoor te krijgen.

Inbraken
Ja, ik weet: woninginbraken, en u en ik maken ons daarover zorgen. Het gaat vaak te makkelijk , zelfs overdag. Wij zijn alert en als u dat ook bent komen we verder. De politie is onze kameraad, maar wel een eigentijdse, gebruik de sociale media en werk goed samen!

Jongeren en ouderen
Tegen die achtergrond is het goed ook voor onze –en ook mijn- Raad scherp te blijven letten op wat we als gemeente neerzetten bij de zorg voor ouderen en anderen die zorg op maat nodig hebben: WMO maar ook straks jeugdzorg. De WMO gaat over meer dan kosten efficiënt werken en scherpe tarieven, hoe belangrijk ook, maar ook om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg en van onze samenleving.

Lees de hele toespraak hier

Tags

HoekemaNieuwjaarstoespraakWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top