Skip to content

2e deel van het Koorruïneseizoen 2012-2013

13 januari 20132 minute read

Wassenaar – In de Koorruïne van de Dorpskerk te Wassenaar begint op 24 januari het 2e deel van het Koorruïneseizoen 2012-2013. Gestart wordt met drie exegese-avonden op 24 , 31 januari en 7 februari 2013 met als thema: ‘Christendom, jodendom en heidenen’

Wat heeft het christendom aan de niet-christelijke wereld te melden? Wat is oorspronkelijk de bedoeling van het christendom? Wat was de boodschap volgens de schrijvers van het Nieuwe Testament?

De vier evangeliën vertellen van het leven van Christus, van de verhouding tot de joden, van de organisatie van de vroege kerk en van de eerste theologie. In het boek Handelingen van de Apostelen, geschreven door Lucas, lezen we over de ver- kondiging door Petrus en Paulus van het christelijk geloof in een niet-christelijke wereld, die van Joden en heidenen. Het christendom gaat de wereld in. Handelingen is eigenlijk de eerste kerkgeschiedenis. Waar ging de discussie over? Hoe waren de reacties?

In drie avonden zullen we teksten lezen en bediscussiëren uit Handelingen.
1. Handelingen 13: 13-52 (Paulus en Barnabas in Antiochië; ontmoeting met
de joden)
2. Handelingen 17: 16-34 (Paulus te Athene, verkondiging aan de Grieken)
3. Handelingen 19: 23-40 (Demetrius de zilversmid; verandering van godsdienst
kan ook economisch verlies betekenen)

Het is nuttig ter voorbereiding de inleiding op het boek Handelingen in de Nieuwe Bijbel-vertaling te lezen.

Gespreksleiding:
Ds J.A.D. van der Boon, predikant in de Dorpskerk te Wassenaar.
Dr E.P. Bos, was tot zijn emeritaat in 2012 universitair hoofddocent Antieke
en Middeleeuwse wijsbegeerte, en gastdocent Vroege kerk aan de universiteit van Leiden.
Ds J. de Klerk, predikant in de Kievietkerk te Wassenaar.

Reeds vele jaren worden de avonden van Bijbeluitleg met succes gegeven in het programma van de koorruïne. Opgave is daarom noodzakelijk, temeer omdat de maximale groepsgrootte 15 personen is.

Deze avonden starten om 20.00 uur en eindigen, met onderbreking van een koffiepauze, om 22.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om, met een glas wijn, na te praten. De kosten per avond bedragen € 7,50. Koffie en een glas wijn na afloop zijn bij de prijs inbegrepen.

Opgave : Marianne Karman, telefoon 070-5115705 (na 17.00 uur). E-mailadres: karmanmarianne@gmail.com of via het contactformulier op de website www.pkn-wassenaar.nl

Tags

DorpskerkKoorruïneWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top