Skip to content

PvdA: Formatie Zakencollege op basis van een aangepast raadsprogramma

14 januari 20132 minute read

Wassenaar – Er lijkt nu een doorbraak te zijn, die Wassenaar uit haar bestuurscrisis kan halen. Helaas doet WWW niet mee. De fracties van de VVD, CDA, D66, PvdA en DLW zijn bereid samen te werken. Deze variant had, nadat Joop van den Berg zijn rapport had uitbracht, zeker niet onze voorkeur, maar nadat WWW afhaakte bij de raadsbrede variant en CDA vervolgens niet in een coalitie samen met WWW en PvdA wilde stappen raakten de nog mogelijke opties snel uitgeput.

De PvdA meent dat Wassenaar nu snel een stabiel bestuur nodig heeft en is daarom bereid mee te werken aan het tot stand komen van een aangepast raadsprogramma, waarin het zich kan herkennen. Deze variant neemt het idee uit het rapport van Joop van den Berg over om een zakencollege met wethouders van buiten te formeren. Daarnaast wordt het raadsprogramma aangepast om duidelijk te maken dat het geen reparatie is van het oude College.

Met Bruno Bruins als informateur en formateur worden de noodzakelijke stappen op korte termijn hierin gezet. De fracties van de PvdA wil met de VVD, CDA, D66, en DLW in het aangepaste raadsprogramma vooral aandacht voor het sociaal verantwoord uitvoeren van de drie grote decentralisaties van Rijk naar gemeenten op de terreinen zorg, jeugd en werk en inkomen, het om opzetten van een degelijk werkorganisatie Duivenvoorde, dit inclusief de financiële beheersing grote projecten.

Een open en transparante bestuursstijl heeft uiteraard consequenties voor het profiel van de wethouders, maar zal ook vanuit de Raad zelf actief moeten worden beleden. Daarom zijn wij als PvdA ook nog steeds voorstander van het onderzoek naar de bestuurlijke verhoudingen, zoals de oorspronkelijke opdracht van Joop van den Berg luidde. De bebouwing van Valkenburg, de inpassing van de Rijnlandroute, een mogelijke zuidelijke ontsluiting voor Kerkehout en behoud van onze groene buffers zijn zeker ook belangrijke punten, die goed behartigd moeten worden. Wij hopen dat Wassenaar binnenkort met een ieders hulp in een bestuurlijk rustiger vaarwater terecht zal komen.

Pim van de Locht
Fractie PvdA

Tags

BestuurscrisisPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top