Skip to content

Wijzigingen inzameling in verband met sneeuw en gladheid

16 januari 20133 minute read

Wassenaar – 16 januari – Door de winterse weersomstandigheden kan het huisvuil beperkt worden ingezameld. Op vrijdag 18 januari wordt geen gft-afval (groene containers) opgehaald in Wassenaar. Veel GFT-afval is vastgevroren waardoor de containers niet geleegd kunnen worden. Het vaker omschudden van de container is niet mogelijk omdat kunststof bij vrieskou kwetsbaar is.

Grijze containers worden op vrijdag 18 januari WEL geleegd
Alle grijze containers die bereikbaar zijn zullen door Avalex op vrijdag 18 januari worden geleegd. In de grijze containers zit over het algemeen minder nat afval en kan daarom beter door Avalex geleegd worden tijdens vorst perioden. Door de vervallen gft-routes kan Avalex extra inzet plegen op het legen en het sneeuwvrij maken van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers zodat de containers goed bereikbaar zijn en geleegd kunnen worden.

Geen papierinzameling donderdag 17 januari
De papierinzameling op donderdag 17 januari gaat niet door. Vanwege de slechte bereikbaarheid en het gewicht van de containers in combinatie met de sneeuw is het niet verantwoord deze containers te legen. De blauwe minicontainers voor papier kunnen op de eerst volgende ophaaldag weer worden aangeboden.

Aanbieden containers
Avalex adviseert inwoners om minicontainers voor restafval te plaatsen langs hoofdwegen die gestrooid zijn en de toegang van de locatie van de minicontainer tot de hoofdweg sneeuwvrij te maken. Inwoners kunnen strooiroutes op de website van Avalex en op www.wassenaar.nl/gladheidbestrijding vinden.

Inzameling verzamelcontainers
Daarnaast kan de inzameling van bovengrondse- en ondergrondse verzamelcontainers vertraging opleveren. Wanneer een container vol is adviseert Avalex inwoners om een nabij gelegen container te proberen en de omgeving rondom de containers sneeuwvrij te maken. Plaats geen afval naast de containers maar neem dit weer mee terug, de container wordt zo spoedig mogelijk door Avalex geleegd.

Papier, textiel, plastic en glas
Gescheiden afval (papier, textiel, plastic, glas) kunt u gewoon aanbieden bij gladheid en sneeuw. Als de container niet langs een doorgaande weg staat die gestrooid wordt kan het voorkomen dat de huisvuilwagen de container vanwege de gladheid niet kan bereiken. Wilt u hiermee rekening houden? Wanneer de container vol is neem dan het afval weer mee terug of ga naar de dichtstbijzijnde container. Plaats geen afval naast een volle container.

Grofvuil
Niet alle routes kunnen in verband met gladheid en sneeuw worden gereden. Inwoners die een afspraak hebben gemaakt met Avalex voor het ophalen van grofvuil kunnen wanneer het grofvuil niet is opgehaald contact opnemen met Avalex (0900-0507, info@avalex.nl). Er wordt vervolgens een nieuwe afspraak gemaakt.

Meer actuele informatie
Actuele informatie vindt u op www.avalex.nl of via de twitterpagina @Avalex_nieuws.
Avalex vraagt begrip voor alle medewerkers: zij doen er alles aan om de inzameling van het huisvuil in de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en Wassenaar zo spoedig en veilig mogelijk te laten verlopen!

Tags

AvalexSneeuwWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top