Skip to content

VVD wil bewonersbrief over samenwerking W en V

18 januari 20133 minute read

Wassenaar – Reeds in 2012 tijdens het besluitvormingsproces om te komen tot de ambtelijke samenwerking tussen de ambtenaren van Wassenaar en die van Voorschoten heb ik College van B en W verzocht de bewoners zorgvuldig met behulp van een bewoners brief te informeren over wat deze samenwerking inhoudt en wat het betekent voor de inwoners van Wassenaar.

Nu is op 1 januari 2013 de samenwerking een feit. De ambtenaren van de Gemeente Wassenaar en de ambtenaren van de Gemeente Voorschoten werken vanaf 1 januair samen onder de naam Werkorganisatie Duivenvoorde.

Er is toch geen brief uitgegaan en het blijkt in de praktijk dat veel inwoners niet goed op de hoogte zijn van wat deze ambtelijke samenwerking werkelijk is en voor hen betekent . Op de websites en in de gemeenterubriek is hier veel informatie over verschenen, maar de VVD fractie krijgt veel vragen, waaruit blijkt dat de bewoners niet helemaal duidelijk op de hoogte zijn van wat er aan de hand is. Er zijn zelfs bewoners die denken dat Wassenaar nu een fusie is aangegaan met Voorschoten, wat volstrekt niet het geval is!

Het blijkt keer op keer dat websites en advertenties en artikelen in plaatselijke kranten niet altijd voldoende bereik hebben. Veel inwoners hebben bijvoorbeeld ” Nee Nee” stickers op hun postbus en zij ontvangen de plaatselijke kranten en de informatie dan ook niet! Bovendien staat er toch niet duidelijk wat er aan de hand is en wat er niet aan de hand is!

Daarom vraagt de VVD in de Raadsvergadering de Burgemeester namens de Raad om voor dit hele belangrijke onderwerp de bewoners door middel van een bewonersbrief op de hoogte te brengen.

In de brief moet uiterst duidelijk worden uitgelegd wat voor de Wassenaarder veranderd is nu de ambtenaren van twee gemeentes zijn gaan samenwerken in één werkorganisatie.

Daar moet in staan dat Voor de inwoners en bedrijven t er niets verandetr qua bereikbaarheid, u kunt gewoon terecht op het Wassenaarse gemeentekantoor voor vragen en diensten. U kunt de griffier van Wassenaar gewoon op het eigen Wassenaarse nummer en e mail adres bereiken enz. U kunt gewoon op de Paauw Wassenaarse Raadsvergaderingen of Commissievergaderingen volgen.

Wel is de bedoeling dat de dienstverlening beter, efficiënter en op den duur ook goedkoper wordt, omdát wij onze krachten bundelen. In de brief zal dus ook de verwachte verbetering van de dienstverlening voor Wassenaarders, dankzij de ambtelijk samenwerking moeten worden vermeld.

En tenslotte ook graag vermelden dat er geen fusie is tussen Voorschoten en Wassenaar.

Tags

BewonersbriefVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top