Skip to content

WatWassenaarWil ziet mogelijkheden om een nieuw college vorm te geven

18 januari 20132 minute read

Wassenaar – Na een aantal gesprekken met informateur Bruins ziet WatWassenaarWil, een van de twee grote partijen in de gemeenteraad van Wassenaar, mogelijkheden voor het tot stand komen van een raadsprogramma tot aan de verkiezingen van maart 2014.

Nadat het VVD/CDA/D’66 college is gevallen heeft WatWassenaarWil een eerste poging tot collegevorming, waarbij het bestaande coalitieprogramma zou worden voortgezet, als volstrekt onvoldoende en niet geloofwaardig afgewezen.

Vervolgens heeft WatWassenaarWil het initiatief genomen om een doorbraak te creëren met de vorming van een college van WatWassenaarWil/CDA/PvdA. Het CDA wilde uiteindelijk geen keus maken en besloot niet deel te nemen.

Nu dat het oude coalitieprogramma is vervallen zet WatWassenaarWil zich in om een breed gedragen raadsprogramma tot stand te brengen. Hiermee wordt goed bestuur van Wassenaar tot de verkiezingen begin volgend jaar zeker gesteld.

De belangrijkste punten:
· Open en transparant bestuur voor een zelfstandig Wassenaar
· Het op orde brengen van de financiën
· Behoud van het groen, en verbetering van het onderhoud
· Verhoging toeristenbelasting 2014
· Behoud dorpskarakter, beperking bouwhoogten
· Sober plan onderhoud “de Paauw”
· Maatregelen tegen sluipverkeer
· Voortzetting eigen sociaal beleid

WatWassenaarWil beoogt een zware wethouder in te zetten uit Wassenaar, mede om in het college in ieder geval één wethouder vanuit Wassenaar zelf te hebben.

Op deze wijze wordt op een verantwoorde wijze vorm gegeven aan de toekomst van Wassenaar.

Tags

BestuurscrisisWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top