Skip to content

Gemeenteraad Wassenaar reageert op Masterplan Valkenburg

24 januari 20132 minute read

Wassenaar – Tijdens de eerste vergadering van dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem een reactie opgesteld op het onlangs verschenen Masterplan Valkenburg. Deze reactie was voorbereid door de Werkgroep Valkenburg, onder voorzitterschap van CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk.

In een brief aan de Stuurgroep reageert de Wassenaarse raad uiterst kritisch op de plannen in het Masterplan. Het belangrijkste punt daarbij is dat de groene buffer ten noorden van Wassenaar wordt aangetast en veel te smal dreigt te worden. Zeker in de drukke Randstad moeten we juist heel zuinig zijn op de schaarse open gebieden, maar in het Masterplan wordt geen enkele poging gedaan om de buffer te verbreden. In de brief van Wassenaar wordt met argumenten en suggesties aangegeven dat een groter open gebied prima mogelijk is, zonder de stedebouwkundige kwaliteit van het plan aan te tasten. Naast de brief aan de Stuurgroep heeft de Wassenaarse raad ook een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Katwijk met het verzoek om op korte termijn een overleg te starten over de uitwerking van de plannen. De gemeenteraad van Katwijk zal het Masterplan waarschijnlijk in de loop van het voorjaar bespreken. Beide brieven zijn te vinden op de website van de gemeente http://www.wassenaar.nl/nieuws/2013/01/18/masterplan_valkenburg

Tags

CDAValkenburgWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top