Skip to content

Reactie PvdA Wassenaar op 5 partijen akkoord

24 januari 20133 minute read

Wassenaar – PvdA tevreden over bereikt raadsakkoord tussen DLW, D66, CDA, PvdA en VVD. Ook blij met aanstaande vorming van een “zakencollege“, met wethouders van buiten Wassenaar. Betreurt op laatste moment afhaken WWW. Nog steeds jammer dat GL al in eerder stadium afhaakte.

PvdA tevreden over bereikt raadsakkoord tussen DLW, D66, CDA, PvdA en VVD. Ook blij met aanstaande vorming van een “zakencollege”, met wethouders van buiten Wassenaar. Betreurt op laatste moment afhaken WWW. Nog steeds jammer dat GL al in eerder stadium afhaakte.

Onder leiding van formateur Bruno Bruins, zijn wij het gisternacht eens geworden over een gezamenlijk raadsprogramma, de portefeuille verdeling in het zakencollege. De basis hiervoor zijn de aanbevelingen van onze partij genoot prof. Joop van den Berg.

De vijf partijen die het raadsakkoord onderschrijven zijn het ook eens over drie wethouder kandidaten, die van buiten Wassenaar komen. De namen worden later bekend omdat zij eerst zelf nog de nodige stappen moeten zetten om zich vrij te maken.

De drie beheren de volgende portefeuilles:
– Ruimtelijke ordening en Economie
– Financiën en Verkeer en Vervoer
– Sociale Zaken, Zorg en Gezondheid, Jeugd- en Ouderen beleid en Onderwijs.

De PvdA is blij dat de drie grote decentralisaties op het gebied van zorg, werk en inkomen en jeugd in een portefeuille komen en dat het raadsprogram daar nadrukkelijk aandacht aan besteedt. Zo is de basis gelegd voor een samenhangende energieke en pro actieve aanpak. Zonder de naam van de kandidaat te onthullen, willen wij nu al aangeven dat wij menen dat hier een uiterst geschikte kandidaat voor is gevonden.

Dat geldt overigens ook voor de andere twee kandidaten en hun portefeuilles, maar de PvdA heeft uiteraard extra belangstelling voor de issues in het sociale domein. Maar wij zijn ook verheugd dat de werkorganisatie Duivenvoorde de aandacht en continuïteit krijgt die het verdiend en dat we alles op alles gaan zetten om grote projecten onder controle te krijgen.

Verder hopen wij, dat dat ondanks het ter elfder ure afhaken van WWW, we de rest van deze raadsperiode met een stabiel en gezaghebbend College in de Raad met alle partijen kunnen samenwerken en met z’n allen inhoud kunnen geven aan een open en op dialoog gerichte bestuursstijl. Wassenaar en haar burgers en maatschappelijke organisaties verdienen dat, zeker na het turbulente jaar 2012. Boeiend was het wel, verheffend zeker niet.

Nog een woord over Groen Links is op zijn plaats. Helaas is aan een periode van meer dan zes jaar vruchtbare inhoudelijke samenwerking een einde gekomen. Wij respecteren de keuze van GL om niet te willen samenwerken, m.n. met de VVD. Wij hebben, wellicht wat meer bestuursgericht, in het belang van de bestuurbaarheid van Wassenaar een andere keuze gemaakt. Op zo’n moment is het niet logisch om de bestaande structurele nauwe samenwerking voort te zetten. Wel staan wij open voor ad hoc samenwerking en zien wij uit naar hernieuwde samenwerking na de verkiezingen van 2014.

Pim van de Locht
Fractievoorzitter PvdA

Tags

BestuurscrisisPvdAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top