Skip to content

Strengere controle studenten

30 januari 201356 second read

Wassenaar – Vanaf 1 januari controleert de gemeente Leidschendam-Voorburg studenten strenger. De gemeente doet dit namens de gemeenten Wassenaar, Rijswijk en Westland. Sociaal Rechercheurs gaan huisbezoeken afleggen wanneer er een vermoeden is van fraude. De aanpak van frauderende studenten past in het strengere handhavingsbeleid dat vanuit het Rijk in de Wet aanscherping sanctiebeleid sociale zekerheidswetgeving is vastgelegd.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft de gemeente gevraagd om te ondersteunen bij het terugdringen van fraude met studietoelages. DUO heeft zelf geen toezichthouders in dienst. Uitwonende studenten die bij hun ouders wonen vormen een speerpunt. Landelijk komt het veel voor dat studenten die bij hun ouders wonen een ander verblijfadres opgeven.

Signaal afgeven
De groep studenten die frauderen is tot op heden onderbelicht gebleven. Uit een pilot van DUO bij andere gemeenten bleek DUO dat studenten die dichtbij hun ouderlijk huis wonen en een beurs voor uitwonenden ontvingen, meer met fraude in aanraking kwamen. Zij ontvingen de uitwonendenbeurs onterecht. De gemeente ziet het als haar taak een duidelijk signaal af te geven aan frauderende studenten. Fraude ondermijnt immers de maatschappelijke basis van sociale uitkeringen. Daarom werkt zij mee aan dit project.

Tags

DUOGemeenteWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top