Skip to content

Buurtvereniging Horst en Duin is alert

5 februari 20132 minute read

Wassenaar – Opgeschrikt door meerdere (pogingen tot) inbraken in 2012, besloot de Buurtvereniging Horst en Duin (Eiken(horst)laan, Eikendael en Raaphorstlaan) niet bij de pakken neer te zitten. Onder het mom van “voorkomen is beter dan genezen” besloot men slagvaardig tot de oprichting van een buurtwacht. “Attentie, Buurtpreventie!”, en ditmaal de daad bij het woord gevoegd.

Buurtwachters lopen sinds kort in koppels tweemaal daags preventierondes in de wijk. Al dan niet vergezeld door trouwe viervoeters en gewapend met zaklamp en telefoon letten de waakzame en herkenbare buurtwachters op alles dat hen negatief opvalt tijdens hun rondes. Bij onraad bellen zij 112 en/of activeren zij een Whatsapp alert, waarmee zij onmiddellijk hun zorgen en bevindingen met alle aangesloten buurtgenoten delen. Deze kunnen vervolgens op hun beurt adequaat actie nemen. In de praktijk komt dit neer op het inschakelen van de politie, het inseinen van de reguliere beveiligingsdiensten die actief zijn in de wijk en het met elkaar alert zijn op vreemde voertuigen, personen en activiteiten. Het is overigens niet de bedoeling dat de buurtwacht zelfstandig “verdachten” staande gaat houden. Nu al heeft het Whatsapp alert geresulteerd in een aantal verdachte meldingen. Gebleken is dat buurtbewoners ook alert en actief met deze meldingen aan de gang gaan en zich gesteund voelen door het feit dat “de buurt” een oogje in het zeil houdt. In april van dit jaar zal een eerste evaluatie van de buurtwachtactiviteiten bij Horst en Duin plaatsvinden.

Tags

Horst en DuinInbrakenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top