Skip to content

De Politie en gemeente Wassenaar vragen uw aandacht!

13 februari 20133 minute read

Wassenaar – De Politie en gemeente Wassenaar vragen langs deze weg uw aandacht voor een preventiebericht waar u belang bij kunt hebben.

In de afgelopen periode hebben meerdere aannemers of particulieren aangifte gedaan bij de politie Eenheid Den Haag van diefstal van gereedschappen die zij hadden achtergelaten op de bouwlocatie. Deze gereedschappen werden weggenomen uit het te verbouwen pand, dan wel uit een container, geplaatst op het perceel waar de verbouwing plaatsvond.

Gezien de hoeveelheid diefstallen kan gesteld worden dat bouwlocaties in trek zijn om diefstallen te plegen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat het te verbouwen pand niet bewoond wordt, er geen of beperkte voorzieningen zijn ter afdichting/beveiliging van het pand, er minder of geen sociale controle plaatsvindt omdat bewoners afwezig zijn en er meer dan normaal “vreemde” personen bij het pand zijn.

Mocht u slachtoffer worden van diefstal van uw eigendommen, gepleegd op de bouwlocatie, dan kunt u aangifte doen bij de politie. Echter, de opsporingsmogelijkheden zijn vaak beperkt waardoor aangifte niet altijd leidt tot het terugvinden van de gestolen goederen en/of het aanhouden van de dader(s). Daarom vragen wij uw aandacht en adviseren wij u preventiemaatregelen te nemen om diefstallen op uw bouwlocatie te voorkomen.

In deze brief sommen wij een aantal (eenvoudige) maatregelen op die u kunt treffen om de kans op diefstal zo klein mogelijk te maken.

– Neem uw gereedschappen/waardevolle goederen mee vanaf de bouwlocatie.
– Laat gereedschappen/waardevolle goederen niet achter in een onbewoond pand, ook al is dit afgesloten. Dieven breken namelijk het pand open om te zien of er gereedschappen in de woning liggen. Binnenbraak komt hierbij ook voor.
– Maak middels een aanplakbiljet kenbaar dat er geen gereedschappen/waardevolle goederen in het pand liggen.
– Sluit het bouwterrein middels hekwerken en sloten af.
– Voorzie het perceel van noodverlichting.
– Wees alert op personen die geen werknemer zijn maar zich wel op het bouwterrein bevinden.
– Plan de levering van bouwmaterialen zo kort mogelijk voor de verwerking.
– Concentreer de opslag van waardevolle bouwmaterialen en goederen op een zichtlocatie voor de omgeving of in een afgesloten gedeelte van een pand als dit echt niet anders kan.
– Zorg voor goede verlichting op de centrale locatie. Dat zorgt er voor dat omwonenden sociale controle kunnen uitoefenen.
– Beveilig het centrale pand met goed hang- en sluitwerk en evt. een (mobiel) alarmsysteem. Zorg voor adequate alarmopvolging.
– Zorg er voor dat er goede sluitprocedures zijn en dat die ook worden nagekomen.
– Benader buurtbewoners actief met het verzoek om een oogje in het zeil te houden en de politie te bellen (112) bij verdachte omstandigheden. Overweeg daar een beloning tegenover te stellen, bv. een buurtbarbecue oid. Vertel hen ook bij wie ze terecht kunnen met klachten omtrent overlast en maak afspraken over het voorkomen daarvan.
– Hang een bordje op het hekwerk met een telefoonnummer dat gebeld kan worden als er, buiten werktijden, vernielingen of defecten zijn.
– Zorg voor goede registratie (merk, type, nummers, kleur) en regelmatige inventarisatie van uw gereedschappen. Merk ze (b.v. graveren) met een unieke code. Mocht er ondanks uw maatregelen toch een inbraak of diefstal worden gepleegd dan zijn deze gegevens van belang.

Mocht u onverhoopt toch slachtoffer zijn geworden van een diefstal, kunt u daarvan aangifte op het politiebureau of via internet via www.politie.nl. Constateert u verdachte omstandigheden of betrapt u dieven op heterdaad, bel dan direct 112.

Tags

GemeentePolitieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top