Skip to content

Leden VVD wensen geen politieke rust in Wassenaar

15 februari 20132 minute read

Afgelopen woensdag, 13 februari jl, hield de Wassenaarse afdeling van de VVD een ALV (algemene ledenvergadering).

Tijdens deze vergadering is vanuit de harde kern van de VVD een motie voorgesteld waarmee de fractie wordt opgeroepen zich uit te spreken tegen een tweede termijn van burgemeester Hoekema, waardoor hij de facto zal worden ontslagen.

De motie werd met een grote meerderheid aangenomen. En uit deze vergadering heeft men dit op 14 februari ook naar de pers laten lekken. Detail is dat deze dag Hoekema zijn 61e verjaardag vierde.  

De Wassenaarse VVD wil blijkbaar geen politieke rust, maar olie op het vuur in plaats van op de golven. Burgemeester Hoekema, die woelige tijden meemaakte – denk aan de slepende kwestie van de seksrel, het recente vertrek van de wethouders De Greef, Van Dijk en Dekker en het recente overlijden van de tiener Anass – krijgt met deze motie een nieuwe tegenslag te verduren. Volgens het Algemeen Dagblad zou ook WWW tegen een volgende termijn van Hoekema zijn.

De anders zo zuinige VVD heeft bij deze motie geen rekening gehouden met de financiële gevolgen van zo’n ontslag. De bijbehorende ontslaguitkering die een ontslagen burgemeester zal moeten worden toegekend conform Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) bepaalt dat Hoekema tot aan zijn pensioen zo’n € 0,3 miljoen van de gemeente zal ontvangen. De kosten van werkloze ex-bestuurders uit Wassenaar stapelen zich op deze manier behoorlijk op.  

Of de VVD-fractie dit ‘advies’ van haar leden daadwerkelijk gaat overnemen, is nog niet bekend.

Tags

HoekemaVVDWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top