Skip to content

Stichting Voedselbank Wassenaar Jaarverslag 2012

2 maart 20134 minute read

Wassenaar – De oprichtingsakte van de Stichting Voedselbank Wassenaar werd op 9 februari 2011 door Gabrie Lansbergen, Herman de Bruijn en notaris Nacken getekend. 2012 was dus het eerste volledige jaar van de Stichting Voedselbank Wassenaar.

Het jaar begon niet goed. De coördinator Christel van Boeijen werd ziek en overleed op 4 februari. Wij zullen haar blijven herinneren als een vrouw met een grote betrokkenheid en inzet voor de voedselbank en haar cliënten.

Haar plaats als coördinator werd overgenomen door mevrouw Coby Ruiter. Zij wordt daarbij geassisteerd door de heer Jaap van Tol.

Een van de zaken, die mede door de ziekte van mevrouw Van Boeijen, was blijven liggen, was de aansluitingsovereenkomst met de Stichting Voedselbanken Nederland. De ondertekening daarvan vond op 31 januari 2012 plaats . Namens de Stichting Voedselbanken Nederland regio Haaglanden tekenden de heren T. van Schie en H. Nusselder. Namens Stichting Voedselbank Wassenaar tekenden de voorzitter mevrouw G. van Kesteren en de secretaris mevrouw G. Brouwer.

Maatschappelijke waardering.
Goede vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Zij krijgen dan ook geen geldelijke vergoeding, maar wel veel waardering. Mede voor zijn inzet, als initiatiefnemer, om de Stichting Voedselbank Wassenaar op te richten, ontving de heer Gabrie Lansbergen op 27 april 2012 de Koninklijke onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau. De directie van attractiepark Duinrell trakteerde een aantal vrijwilligers begin mei op een prachtige voorstelling van Soldaat van Oranje.

Organisatie uitdelen voedselpakketten.
De uitgifte van de voedselpakketten gebeurt wekelijks vanuit het gebouw Sion aan de Parklaan. De inhoud wordt ontvangen vanuit het regionale verdeelpunt in Den Haag en in bulkvorm aangevoerd door mensen en de auto van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar. De pakketten worden door vrijwilligers van de voedselbank samengesteld. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de samenstelling van het gezin b.v. is het een gezin met kinderen? Met religie, b.v. geen varkensvlees voor moslims , helemaal geen vlees voor mensen die uit principe geen vlees eten. Men krijgt zoveel mogelijk een pakket op maat. De uitgifte van pakketten vindt iedere donderdag plaats tussen 13.00 tot 13.30 uur. Een woord van dank aan het kerkbestuur van de St. Jozefparochie voor het wekelijks beschikbaar stellen van het gebouw Sion is zeker op zijn plaats.

Donaties.
Van de gemeente Wassenaar werd een donatie van € 1.500,– ontvangen waardoor het wekelijkse transport van de pakketten van Den Haag naar Wassenaar voor langere tijd gewaarborgd is.

Naast de wekelijkse brooddonatie van bakker Niek Kaptein en de maandelijkse schenking van een grote doos sinaasappelen door de Orange Box, ontving de voedselbank dit jaar veel donaties in natura en geld. Overschotten van grote evenementen, schoolontbijten, appelen geplukt door een Wassenaarse Lions club, een mevrouw die elke week vers fruit komt brengen en kerstpakketten die door personeel spontaan werden afgestaan.
De inzamelingsactie van de dames van de Lionsclub De Paauw bij een drietal Wassenaarse supermarkten leverde 75 volle verhuisdozen op. Regelmatig werden door particulieren goederen bij het gebouw Sion afgegeven. Kortom te veel om op te noemen.

In de kerken werd regelmatig aandacht gevraagd en gecollecteerd voor de voedselbank Aan de collectes werd gul gegeven. Er werden manden achterin de kerken geplaatst om levensmiddelen te verzamelen. De opbrengst van een collecte tijdens de kerstviering van de K.B.O. werd door het bestuur verdubbeld.

Ook werden er regelmatig (al dan niet anoniem) bedragen gestort op de bankrekening (nummer 1065.03.359) van de Stichting Voedselbank Wassenaar. Bij elkaar werd voor bijna € 5.000 aan giften van particulieren bedrijven en instellingen ontvangen.
Van dit geld werd o.a. een steekwagentje aangeschaft om het zware werk voor de vrijwilligers ( b.v. het sjouwen van dozen met blikken groente) wat lichter te maken.

Ook werd er vers vlees, kaas, fruit e.d. gekocht. Daarnaast zijn er enkele keren als aanvulling op de pakketten versbonnen aangeschaft en uitgedeeld.

Cliëntenbestand.
Ondanks de aanhoudende crisis is het cliëntenbestand ongeveer gelijk gebleven. Tussen de 20 en 25 pakketten worden wekelijks uitgegeven.
Deze pakketten worden samengesteld en klaargemaakt door zes vrijwilligers.

De toekomst.
De economische vooruitzichten zijn somber. De crisis zal naar verwachting steeds meer voelbaar worden. Zeker voor diegenen die weinig financiële speelruimte hebben. Reden om ons te blijven inzetten voor deze kwetsbare groep uit onze samenleving.

Tags

JaarverslagVoedselbankWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top