Skip to content

Afscheid van juryleden vrijwilligersprijs

25 maart 20132 minute read

Wassenaar – Binnenkort wordt een nieuwe jury geïnstalleerd die zich buigt over de vraag wie zich in 2013 Wassenaars vrijwilliger van het jaar mag noemen. “Maar”, zo zei voorzitter Jacques van den Boer van de Vrijwilligerscentrale Wassenaar, de organisatie die verantwoordelijk is voor het uitreiken van de vrijwilligersprijs: “Dit doen wij natuurlijk niet voordat wij de vertrekkende juryleden bedankt hebben voor hun geweldige inzet”.

In de Wassenaarse Bibliotheek sprak hij vol lof over scheidend voorzitter Tini van der Heiden die na 3 jaar jury, waarvan het laatste jaar als voorzitter, het stokje overdraagt aan Bert Ooms. “Op Tini doe je nooit tevergeefs een beroep. Als zij iets toezegt, weet je dat het goed komt. Wij zijn heel erkentelijk voor de wijze waarop zij invulling aan deze taak heeft gegeven” aldus Van den Boer. Ook waren er complimenten voor Astrid Hogenboom, VCW bestuurslid en jurylid vanaf het moment dat deze onderscheiding officieel werd ingevoerd. Jacques van den Boer: “Astrid stond aan de basis van deze onderscheiding en heeft een aanzienlijke bijdrage geleverd aan wat dit beloningsinstrument vandaag de dag betekent”. Wil Schelhaas, het derde vertrekkende jurylid en zelf vrijwilliger van het jaar 2009, kon wegens vakantie helaas niet aanwezig zijn. Maar ook voor haar waren er lovende woorden van Van den Boer over de drie jaar dat zijn jurylid geweest is. Uit de jury van 2012 blijven aan Hans Klooster en Bert Ooms. Vanaf begin april is het weer mogelijk om – met redenen omkleed – personen aan te dragen voor deze vrijwilligersonderscheiding. Kandidaten kunnen zowel door organisaties als door particulieren worden aangemeld. Voor meer informatie zie www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl.

Tags

CentraleVrijwilligersWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top