Skip to content

Keurmerk Veilig en Schoon voor SportPlaza Wassenaar : Sterrenbad

27 maart 20133 minute read

Wassenaar – SportPlaza Wassenaar: Sterrenbad heeft positief advies gekregen van keuringsbureau LLOYDS voor het Keurmerk Veilig en Schoon. Dit houdt in, dat de accommodatie voldoet aan alle wettelijke eisen en extra richtlijnen in het kader van veiligheid en hygiëne. Op dinsdag 26 maart kreeg Stefan Bruinings, operationeel directeur van SportPlaza Wassenaar BV, het Keurmerk overhandigd van de hr. van den Beld namens de NPZ/ Stichting Zwembadkeur in het bijzijn van wethouder van sociale zaken, onderwijs en sport Fatma Koşer Kaya. Wethouder Fatma Koşer Kaya en Stefan Bruinings hebben vervolgens samen de plaquette van het Keurmerk opgehangen in de entreehal van SportPlaza Wassenaar Sterrenbad.

Stefan Bruinings is trots op dit behaalde resultaat en benadrukt het belang van het hebben van een dergelijk keurmerk: “Met de jaren worden wettelijke eisen steeds strenger en de zwembadbezoeker heeft behoefte aan een veilig en schoon zwembad. Het Keurmerk Veilig en Schoon is op dit moment de beste manier om aan deze eisen te voldoen.”

Puntjes op de i
Stefan Bruinings streeft er altijd naar, in samenwerking met zijn team, directie, Sportfondsen Nederland en de gemeente Wassenaar, zo goed mogelijk aan alle eisen te voldoen. Met het Keurmerk zijn op het gebied van kwaliteit, veiligheid en hygiëne in het Sterrenbad de puntjes op de i gezet.
Het Keurmerk Veilig & Schoon bevat harde criteria met betrekking tot het wettelijk kader en branchevereisten. Voorbeelden daarvan zijn concrete calamiteitenplannen, toezichtplannen, brandveiligheid en controle van horeca, speeltoestellen en legionellaveiligheid.

Sportfondsen Nederland
Sportfondsen Nederland heeft laten weten zeer trots te zijn op het feit dat SportPlaza Wassenaar BV haar zaken goed voor elkaar heeft en feliciteert directeur Stefan Bruinings, het team van medewerkers(sters) en de gemeente Wassenaar met het behaalde resultaat. Als een van de oprichters van het Keurmerk Veilig en Schoon, streeft de grootste exploitant van zwem- en sportaccommodaties in Nederland ernaar om alle baden op dit niveau te krijgen en te houden. Hiertoe organiseerde Sportfondsen voor de eigen accommodaties diverse workshops.

W.O.B. feestje , benoemde klantambassadeurs en de 500.000e bezoeker
SportPlaza Wassenaar vierde het behalen van dit unieke keurmerk samen met de senioren van de Wassenaarse Ouderen in Beweging (WOB). Onder hen bevonden zich leden die al ruim 30 jaar het Sterrenbad bezoeken. Echtpaar Cleophas (beide 94jr) Mevr. Meeberg-Karelsen (91 jr) en de Hr. Woudsma (90 jr) werden benoemd tot ambassadeurs van het Sterrenbad. Alle aanwezige WOB leden (135) werden op deze 26e maart getrakteerd op een ochtend zwemmen met aansluitend een feestje met minilunch in het Café Plaza van het Sterrenbad. Daarnaast verwelkomde Sportplaza op deze dag de 500.000e bezoeker de Hr. H. Peters, WOB lid, 81 jaar. Hr Peeters ontving een bloemetje en een jaar lang gratis zwemmen.

Tags

KeurmerkSterrenbadWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top