Skip to content

Wassenaar steunt Afrika

27 maart 20132 minute read

Wassenaar – De op 31 augustus 2010 opgerichte Stichting Wassenaar steunt Afrika heeft reeds een aantal projecten ten zuiden van Mombassa in Kenia met succes gestart en uitgevoerd. Zo zijn op de basis scholen Menzamwenye en Mahuruni, de ingestorte toiletgebouwen, kapotte dakgoten en watertanks gerepareerd of vervangen. Dankzij een schenking konden er ook schoolboeken worden aangeschaft. Inmiddels heeft de stichting alle schoolboeken geleverd voor drie leerlagen op de scholen.

Onze voorzitter Betty Straatman heeft in oktober van het vorig jaar in 10 dagen 24 scholen bezocht om te inventariseren hoe het met de drinkwatervoorziening is. Bijna nergens was er voldoende water in de watertanks. Het had sinds april niet meer geregend. Zij ontdekte dat aan de kinderen geen lunch meer werd verstrekt. De oorzaak hiervan is de langdurige droogte, dus gebrek aan water, daardoor een slechte oogst met als gevolg hoge prijzen voor het voedsel. De regering in Kenia is gestopt met een financiële bijdrage aan de scholen en de verwachting is dat dit zo blijft.

Betty, hierdoor zeer geraakt, is toen een nieuwe actie gestart “Vriendje voor een tientje” Voor slechts een tientje per jaar krijgen de kinderen van onze scholen weer een lunch aangeboden. Een lunch geeft energie voor betere school prestaties, dat is ook een belangrijk doel welke “Wassenaar steunt Afrika” voor ogen heeft. Op deze actie is spontaan gereageerd en voor de 2957 kinderen op de scholen, is er drie keer per week een maaltijd van maïspap (Ugali) met bonen. Vele tientjes zorgen voor minstens 3 keer per week een maaltijd maar we hopen door giften een dagelijkse maaltijd te kunnen verstrekken. Ook wordt er in samenwerking met de ouders een schooltuin opgezet waardoor de scholen minder afhankelijk worden en is het tevens een educatief project.

Maar het is niet genoeg, voor alle projecten is nog veel geld nodig. Alle giften komen geheel ten goede aan de projecten. De bezoeken door onze vrijwilligers worden volledig uit eigen middelen betaald, wij hebben geen strijkstok! Wilt u onze stichting steunen, het rekeningnummer is 155774131 t.n.v. “Stichting Wassenaar steunt Afrika”

Tags

AfrikaKeniaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top