Skip to content

Burgemeester Hoekema herbenoemd voor de komende 6 jaar

24 april 20132 minute read

Wassenaar – Op vrijdag 19 april 2013 is Jan Hoekema voor de komende zes jaar wederom benoemd tot burgemeester van Wassenaar. Zowel de Wassenaarse gemeenteraad als de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland spraken zich positief uit over een tweede ambtstermijn.

Positief oordeel
Een vertrouwenscommissie van de gemeenteraad stelde eerder dit jaar, zoals de procedure rondom een herbenoeming van de burgemeester voorschrijft, een onderzoek in naar het functioneren van de burgemeester. De uitkomst vormde de basis voor de positieve aanbeveling aan de Kroon, waartoe de raad op 11 maart jl. besloot. Met de aanbeveling heeft de Commissaris van de Koningin vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (en hiermee de Kroon) geadviseerd akkoord te gaan met de herbenoeming.

Ervaring
De 61-jarige Jan Hoekema is sinds 1 juli 2007 burgemeester van Wassenaar. Jan Hoekema begon zijn loopbaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar was hij onder andere directeur Politieke VN-zaken. In de periode van 1978 tot 1988 en van 1990 tot 1994 was hij bovendien voor de fractie van D66 lid van de gemeenteraad van Leiden om vervolgens in 1994 de overstap te maken naar de landelijke politiek alwaar hij tot april 2002 lid was van de Tweede Kamer voor D66. Na zijn vertrek uit de Kamer was hij vicevoorzitter van D66. Als waarnemend voorzitter speelde hij in 2005 een rol in het partijdebat over de voortzetting van de coalitie na het aftreden van Thom de Graaf. Daarnaast was hij vanaf 2003 tot 1 juli 2007 bij het ministerie van Buitenlandse Zaken directeur onderwijs en onderzoek en ambassadeur internationale culturele samenwerking.

Tags

BurgemeesterHoekemaWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top