Skip to content

Gemeente Wassenaar: A-status voor kwaliteit gemeentelijk toezicht kinderopvang

26 april 201358 second read

Wassenaar – De gemeente Wassenaar heeft de A-status voor de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht op de kinderopvang. Dit bleek uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs. ‘Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk, zij moeten hun kind er met een gerust hart achter kunnen laten. Goede kinderopvang is daarom van groot belang’, aldus wethouder Fatma Koser Kaya.

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kinderopvang en kijkt naar de vraag of gemeente hun taken en verantwoordelijkheden qua toezicht en handhaving vervullen. De A-status laat zien dat de gemeente Wassenaar haar wettelijke taken naleeft en hiermee voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor toezicht op de kinderopvang.

Jaarlijks onderzoek
De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun wettelijk taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de jaarlijkse verantwoordingsinformatie die de inspectie van gemeenten ontvangt. In dit rapport beschrijft de Inspectie van het Onderwijs hoe gemeenten het toezicht op en de handhaving van de Wet kinderopvang in 2011 hebben uitgevoerd. Voor het eerst worden hierbij ook analyses op gemeenteniveau gepresenteerd.

Tags

GemeenteKinderopvangWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top