Skip to content

Lintjesregen 2013

26 april 20139 minute read

Wassenaar – Ter gelegenheid van de Algemene Gelegenheid 2013 worden dit jaar zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Wassenaarse inwoners tijdens de jaarlijkse Lintjesregen; zes onderscheidingen worden uitgereikt in Wassenaar door burgemeester Jan Hoekema en één onderscheiding wordt uitgereikt in Den Haag door burgemeester Jozias van Aartsen.

De heer Q.H.M. Calis (74 jaar) is van beroep muziekleraar inmiddels al bijna 10 jaar met pensioen, hij heeft zich vanaf 1966 bijzonder ingezet als cantor-organist en dirigent van het koor voor de Sint Jozefkerk en later ook voor kerk De Goede Herder en in het bijzonder voor de realisering van het Elbertse-orgel. Daarnaast heeft hij zich meer dan 40 jaar intensief beziggehouden met de Vedische Kennis.
De volgende diensten zijn mede door zijn inzet tot stand gekomen:
–  Cantor-organist en dirigent van de Sint Jozefkerk en de kerk Goede Herder (1991-heden)
–  Belangrijke bestuurdersrol in de Orgelcommissie van kerk De Goede Herder (vanaf 1999)
–  Meer dan 40 jaar intensief bezig met de Vedische Kennis. Op latere leeftijd (70 jaar) met goed gevolg de zware opleiding Leraar Transcendente Meditatie gevolgd, waarna hij gratis zijn huis ter beschikking stelt voor het houden van lezingen, cursussen en leesgroepen.
De heer Calis wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer R.J. Drake (61 jaar) is werkzaam als directeur bij Nidera Capital BV – een internationaal bedrijf met o.m. een vestiging Rotterdam.
Hiernaast is hij als vrijwilliger en/of sponsor actief:
–  Vrijwilliger bij de Nederlandse Israëlitische Gemeente in Den Haag (1976-heden)
–  Voorzitter en Chef de Mission van de Sportstichting Maccabi Nederland. Maccabi is een belangrijke sociale factor binnen de Joodse Gemeenschap waarbij sport, spel en educatiemiddelen het bindmiddel is. Maccabi Nederland maakt deel uit van de zgn. tweejaarlijkse Europese Maccabi Games en één keer in de vier jaar vinden de Internationale Maccabi Games plaats (een soort Joodse Olympische Spelen) (1985-2010)
–  Lid van de bouwcommissie en bestuurslid van The American School of The Hague in Wassenaar (1985-heden)
–  Lid International Board, Deputy Chairman van het International Board of Governors en leading member of the Excutive Board van het Weizmann Institute of Science in Israel. Waarvoor hij in 2008 een eredoctoraat mocht ontvangen (1985-heden)
–  Adviseur (1995) en penningmeester(1996-2006) van het HBV Studiecentrum en na een fusie met een andere bridgeclub 2e penningmeester (2006-2007) van het HOC/studiecentrum (een bridgeclub in Den Haag) (1995-2007)
–  Vrijwilliger en penningmeester (1990), voorzitter (2000) en mentor (2003) van B’nai B’rith Loge Hollandia (de organisatie verzamelt fondsen ter ondersteuning van minderbedeelde Joden in Nederland, Oost-Europa en Israël.
–  Oprichter en voorzitter van de Stichting Vrienden van de Israeli Cancer Association Nederland (1992-heden)
–  Bestuurslid (1996-2005) en Lid van de Raad van Advies (v.a. 2002) van de Stichting Collectieve Israël Actie Amstelveen. Stichting voor het inzamelen van geld in Nederland voor sociale en humanitaire noden in Israël (1996-heden)
–  Initiatiefnemer en steunpilaar van de Stichting Vrienden Yad Vashem Nederland en penningmeester van het organisatiecomité No Child’s Play (2000-heden)
–  Bestuurslid van de Stichting Music in the Middle East. De stichting werft fondsen voor projecten om arme musici in Irak, Kurdistan, Israël, Jordanië, de Palenstijnse gebieden en Syrië van instrumenten en onderwijs te voorzien (2006-2011)
–  Ondersteuner en begunstiger van het Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam (2006-heden)
–  Begunstiger en stimulator van jonge kunstenaars van het kunstenaarsinstituut Stichting Ateliers 63 Amsterdam (2006-heden)
–  Vrijwilliger en voorzitter (2012-heden) van de Stichting Millenium Promise Nederland. Deze stichting zamelt geld in voor de internationale stichting die in New York zetelt voor het bestrijden van armoede, voedselvoorziening, onderwijs, gezondheidszorg en economische zelfstandigheid in Afrika (2008-heden)
–  Penningmeester van de Stichting Vrienden van het Israëlisch Filharmonisch Orkest Nederland.
De heer Drake wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer mr. E.M. Enschedé (74) thans met pensioen was vanaf 1965 werkzaam als advocaat, met enige jaren onderbreking, toen was hij directielid bij Koninklijke Johan Enschedé en Zonen te Haarlem. Daarna was hij van 1991 tot 2008 advocaat bij het kantoor Buruma die na een fusie in 1999 opging in het kantoor Houthoff Buruma. Hij was onder meer nauw betrokken bij deze fusie als voorzitter. Als advocaat was hij o.m. nauw betrokken bij de arbitrage gasveld “Eemsmonding” in Zurich (1995-2002)en secretaris van de Vereniging Effecten uitgevende onderneming VEUO Amsterdam (1995-1998).
Vanuit zijn beroep als advocaat was hij Lid van de Raad van Commissarissen bij de volgende internationale ondernemingen:
–  3M Nederland Holding BV (1994-2002)
–  Caiway BV dochter van CAIW Holding BV (1991-2012)
–  De Weger BV, later Koninklijke Haskoning Groep BV  (1981-2005)
–  Texaco Nederland BV (vanaf 2000 een aantal jaren)
Zijn vrijwilligers activiteiten zijn deels adviserend en deels bestuurlijk onder meer als voorzitter/penningmeester of secretaris voornamelijk lokaal/regionaal met hier en daar een nationale of internationale uitstraling:
–  Secretaris schaakvereniging Discendo Dicimus – Den Haag (1972-1975)
–  Adviseur/belangenbehartiger bij o.m. Overseas Americans Remember en bij de American Baseball Foundation, American Women’s Club, Democrats Abroad Den Haag e.o. (1975- heden)
–  Penningmeester van de Anglo American Theater Group Den Haag (1978-1982)
–  Adviseur Administrative Committee to Coordinate English Speaking Services (ACCES) Den Haag (1985-heden)
–  Adviseur als advocaat voor Stichting Bachkoor Holland Leiden (1990-heden)
–  Voorzitter van de Open Leidse Tafel bij Sociëteit de Witte Den Haag (1991-heden)
–  Voorzitter van de Bouwstichting American School of The Hague (1998-heden)
–  vertaalwerkzaamheden voor Yad Vashem bijeenkomsten Den Haag e.o. (1998-2011)
–  Secretaris/voorzitter van “Alpha et Omega” Leiden (2000-heden)
–  Voorzitter Koninklijke Nederlandse Schaakbond Haarlem (2002-2005)
–  Juridisch adviseur van de Lutfia Rabbani Foundation Den Haag (2002-heden)
–  Adviseur Stichting “Bevordering Kankerbestrijding Israël” (2003-heden)
–  Bestuurslid Sociëteit “de Besognekamer” Den Haag (2009-heden)
De heer Enschedé wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J. Groen (69) was van 1972 tot 2004 directeur van de ANWB Uitgeverij, Informatie en Bewegwijzering. Vanaf 2004 tot 2010 was hij directeur van het ANWB Pensioenfonds. Vanaf 2010 is hij bestuurslid (onbezoldigd) van dit Pensioenfonds bij de ANWB. Tijdens zijn functioneren heeft hij grote stappen gezet op het gebied van informatievoorziening aan de deelnemers van de ANWB en voor het pensioenfonds.
Daarnaast is hij vanaf januari 1991 actief als vrijwilliger in diverse kerkelijke functies bij de Hervormde Gemeente Wassenaar en (later) de Protestantse Gemeente Wassenaar.
Het betreft de volgende activiteiten:
–  Ouderling (1991-1997)
–  Voorzitter van de Dorpskerkenraad (1991-2001)
–  Voorzitter van het bestuur van de Stichting tot Steun Wijkwerk Het Dorp (1998-2001)
–  Voorzitter van de Centrale Kerkenraad van Wassenaar en de daarop volgende Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Wassenaar (1997-2011)
–  Gedelegeerd ouderling-kerkvoogd vanuit de Centrale Kerkenraad (2001-2003)
–  Ouderling met bijzondere opdracht (2003-2011)
–  Bestuurslid van de Stichting Pensioenfonds voor de Predikanten in de Protestantse Kerk Nederland (2007-heden).
De heer Groen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw M.C. Steenwijk-Groot (63) is samen met haar man eigenaar van het Schildersbedrijf Endlich B.V./de Steenwijk Holding BV en het Vastgoedbedrijf De Wits. Zij is het sociale gezicht van de bedrijven. Daarnaast zet zich al meer dan 40 jaar belangeloos in voor charitatieve instellingen in Nederland. Haar activiteiten reiken wereldwijd:
–  Organisator van diverse evenementen voor de diplomatieke gemeenschap in Nederland. Heeft een cruciale rol gespeeld bij “inburgering” van vele ambassadeurs in Nederland. Zet haar brede netwerk in en vormt voor Ambassadeurs een belangrijke schakel tot het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse cultuur (1990-heden)
–  Organisator van diverse culturele evenementen. Zij organiseert concerten en helpt Nederlandse Musea, conservatoria en jonge artiesten zich te profileren. Recent is door haar steun als speciale Public Relations Ambassadeur het 6-daagse “Dutch Harp Festival 2012” zeer succesvol verlopen met een dubbel zo groot aantal bezoekers dan 2 jaar terug. Zij organiseert concerten in samenwerking met het NH Atlantic Hotel voor het Corps Diplomatique, waar Nederlandse musici zich presenteren. Ook heeft zij zich een aantal jaren ingezet voor het Haags Debutantenbal (1990-heden)
–  Zij ondersteunt als budy ouderen in diverse bejaardenhuizen en ondersteunt ouderen met een verstandelijke handicap (1995-heden)
–  Als PR-medewerker van de Stichting Breating is Life werft zij sedert 2005 fondsen voor het opzetten van centra voor patiënten met ademhalingsproblemen o.m. in Tirina, Albanië (2005-heden)
–  Actief betrokken sedert 2006 als ambassadeur (2007) van het Adoptieprogramma Ouwehands Dierenpark BV Rhenen (2006-heden)
–  Oprichter en bestuurslid van het International Fashion Support Foundation zij ondersteunt hiermee talentvolle modeontwerpers uit kansarme landen. De stichting ondersteunt ook eventuele exporten die hieruit voortkomen (2007-heden)
–  Organisator van een schilderijenactie voor o.a. het Slachtofferfonds (in de jaren 2009-2010) n.a.v. de aanslag op Koninginnedag 2009. Zij heeft EU Ambassadeurs in Nederland gevraagd een schilderij te maken voor het Fonds Slachtofferhulp, deze zijn vervolgens op diverse prominente locaties tentoongesteld.
Mevrouw Steenwijk-Groot wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer G.J. Verboog (80) is sedert 2002 als vrijwilliger gestart als chauffeur voor de Bij-Bus. Al snel werd hij gevraagd ook de coördinatie van de ritten op zich te nemen. In de afgelopen jaren zijn de ritten en activiteiten toegenomen. Daarnaast wordt de Bij-Bus buiten de reguliere tijden gebruikt bij eventuele groepsreizen door o.a. ANBO/KBO en de Zonnebloem allen in Wassenaar. Verder draagt hij zorg i.o.m. de technische man dat de bussen tijdig voor onderhoud naar de garage gaan.
Naast deze activiteit was de heer Verboog in totaal meer dan 30 jaar als vrijwilliger actief bij:
–  Zwemvereniging WIK, thans WZK (1971-1987)
–  De maaltijdservice (1975-1979)
–  Mantelzorger bij twee oudere hulpbehoevenden (1980-2004)
–  The Hague Road Runners Den Haag (1984-1987)
–  YMCA wandelsport Wassenaar (1987-2006)
De heer Verboog wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In Den Haag wordt op hetzelfde moment ook een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Den Haag, de heer J.J. (Jozias) van Aartsen, aan een Wassenaarse inwoonster.

Mevrouw J.H.M. Romijn-Giezeman (73) heeft zich ruim 40 jaar lang ingezet als secretaris/penningmeester en daarna als voorzitter/secretaris van een ouderensociëteit/brigdeclub in Den Haag thans gehuisvest in het Verzorgingshuis Duinhage. De ouderensoos begon als een parochiële activiteit (R.K. Sacramentsparochie Den Haag) die in 1977 werd omgezet in een zelfstandige ouderensociëteit die subsidie ontvangt van de gemeente Den Haag. Naast de bridgeactiviteiten worden door haar jaarlijkse verschillende uitjes en bridgevakanties voor de ouderen.
Tot 1992 was zij tevens voorzitter van de bezoekgroep ouderen en organiseerde zij jaarlijks de zgn. ouderendag. Tot nu toe legt zij bezoeken af in geval van ziekte of langere afwezigheid van de leden.
Mevrouw Romijn-Giezeman wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tags

HoekemaLintjesregenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top