Skip to content

Samen sterk in het sociaal domein

26 april 201352 second read

Wassenaar – De colleges van de gemeenten Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg hebben de intentie uitgesproken om samen te werken aan de veranderingen in het sociaal domein. Dat zal leiden tot goede dienstverlening en maatschappelijke ondersteuning voor de inwoners.

De gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg (Wet op Jeugdzorg); begeleiding en verzorging (vanuit de AWBZ ) en het helpen van mensen met een beperking naar werk (Participatiewet). De Rijksoverheid draagt deze taken over omdat gemeenten de behoeften van haar inwoners en de lokale situatie het beste kent. Het aanbod kan zo efficiënter en goedkoper worden georganiseerd. Maar om dit goed uit te kunnen voeren is het organiseren van uitvoeringskracht door middel van samenwerking nodig.

De samenwerking in het sociaal domein is een logisch vervolg op eerdere samenwerkingsverbanden. Sinds vorig jaar werken de drie gemeenten al samen op het gebied van werk en inkomen. Ook werken de drie gemeenten samen binnen het ‘Pact van Duivenvoorde’ wat wil zorgdragen voor een duurzaam behoud van het groene gebied van de drie gemeenten, het gebied Duin, Horst en Weide.

Tags

GemeenteSociaal domeinWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top