Skip to content

CDA stelt vragen over de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF)

22 mei 20132 minute read

Wassenaar – In de afgelopen maand is in de Tweede Kamer gediscussierd en gestemd over de wet Houdbare Overheidsfinanciën (HOF). In de Kamer bleek brede steun voor het onderdeel van deze wet waarbij de Rijksoverheid zichzelf een strenge discipline oplegt. Voor het deel van de wet waarbij de decentrale overheden worden beperkt in hun investeringsmogeljheid ontstond een stevige discussie.

Een amendement van het CDA om dit onderdeel te schrappen, waardoor meer banen zouden worden gecreëerd, werd niet gesteund door de VVD en de PvdA. Daarna is een motie door het CDA ingediend die het kabinet oproept dat de wet geen enkele decentrale investering mag blokkeren. Deze motie kreeg brede steun, ook van de PvdA en VVD. De minister heeft toegezegd dat geen enkele investering van een provincie of gemeente zal worden geblokkeerd door de wet HOF.

Het CDA vindt het van groot belang dat decentrale overheden zelf mogen beslissen over hun eigen geld. Subsidiariteit is het recht om het zélf te doen! Dit maakt Nederland, de provincies en de gemeenten sterk. Daarom is het van wezenlijk belang dat we kunnen investeren wanneer we dat zelf noodzakelijk vinden.

In principe is het negatieve deel van de wet HOF door de CDA-motie ontkracht en kijkt onze fractie vol vertrouwen naar de uitvoering van de wet. Omdat het over belangrijke zaken gaat en omdat de voorgestelde wijze van boekhouden niet is veranderd, vindt het CDA het noodzakelijk om na te gaan welke gevolgen deze wet HOF heeft voor de gemeentelijke investeringen.

De CDA fractie in de gemeenteraad van Wassenaar stelt de volgende vragen:
– Is uw College op de hoogte van de wet HOF zoals vastgesteld en behandeld en voorzien van de motie Van Hijum en de toezegging van de minister?
– Welke geplande investeringen komen als gevolg van de wet HOF voor de gemeente Wassenaar in het gedrang ?
– Welke gevolgen heeft de wijze van boekhouden die wordt voorgesteld voor de investeringen in de gemeente Wassenaar?
– Wanneer kan uw College de resultaten van het onderzoek naar deze vragen delen met de Gemeenteraad, opdat we eventueel samen met de fractie van het CDA in Provinciale Staten vervolgstappen kunnen overwegen?
– Onze voorkeur is zo spoedig mogelijk.

Kees Tukker, raadslid CDA Wassenaar

 

Tags

CDAVragenWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top