Skip to content

CDA Wassenaar en Voorschoten: ‘Samenwerken ok, fusie Wassenaar en Voorschoten nee’

25 mei 20132 minute read

Wassenaar – De CDA fractievoorzitters in Wassenaar en Voorschoten vinden het een goed idee dat hun gemeenten gaan samenwerken bij de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein, maar willen niet fuseren tot één nieuwe gemeente.

Meindert Stolk en Herman Scholten geven aan: ‘samen kunnen we meer dan in ons eentje, en zo kunnen we onze inwoners die hulp van de overheid nodig hebben, beter helpen. Maar samenwerking betekent niet dat de gemeenten moeten worden opgeheven: dat is voor ons onbespreekbaar. Samenwerken ok, fusie nee.‘ Het CDA vindt de nabijheid van bestuur belangrijk.

Meindert Stolk (CDA Wassenaar) geeft een voorbeeld: een eigen bestuur is de beste garantie dat de voorzieningen in ons dorp op peil blijven. Zodra anderen mogen meebeslissen, zouden het WMO-loket of het Centrum voor Jeugd en Gezin gesloten kunnen worden omdat er in Voorschoten of Leidschendam-Voorburg ook al dergelijke voorzieningen zijn. Dan wordt niet meer gekeken naar de bereikbaarheid voor alle inwoners, maar wat het goedkoopste is. Groter is niet altijd beter’. Wat hen stoort, is dat er achter de schermen volop lijkt te worden gesproken over een bestuurlijke fusie. ‘Dat is niet zoals het hoort, burgemeesters, wethouders en ambtenaren mogen uiteraard een eigen mening hebben, maar de gemeenteraad beslist. Daarom geven wij ook nu dit signaal af. Het CDA zal niet meewerken aan een bestuurlijke fusie tussen Voorschoten, Wassenaar en/of Leidschendam-Voorburg’.

Tags

CDAFusieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top