Skip to content

SPOED vragen DLW m.b.t. fusiegeruchten met Voorschoten

26 mei 20134 minute read

Wassenaar – Zaterdag verscheen een bericht van de fracties van CDA Voorschoten en CDA Wassenaar dat de colleges achter de schermen aan een fusie werkten. De fractie van DLW acht het onbegrijpelijk dat de colleges hieraan tijd voldoen omdat de raad heel duidelijk heeft aangegeven niet verder te willen gaan dan een samenwerking. DLW was zelfs tegen die samenwerking omdat eea niet was gebaseerd op een gedegen afweging maar slechts was ingegeven door de wens van burgemeester Jan Hoekema.

Regelmatig komt een delegatie van GS op bezoek bij alle afzonderlijke gemeentes. De meeste gemeentes zijn hierin, zoals DLW dat noemt, open, eerlijk en transparant. Zij kondigen het bezoek aan en makende agenda c.q. het programma bekend. De gesprekken zijn openbaar en de fracties nemen deel aan dit gesprek.

Het is bekend dat Voorschoten financieel zich in heel zwaar weer bevindt. Er is al tijden sprake van een mogelijk verzwaard toezicht door de provincie op de financiën. De provincie dient dan kort gezegd te beslissen over alle uitgaven die Voorschoten zou willen doen. D.w.z de provincie dient dan goedkeuring te verlenen of deze af te wijzen. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling waarin de ambtelijke organisatie Wassenaar en Voorschoten is samengevoegd. DLW was en is tegen deze samenwerking geweest omdat zij deze problemen voorzag.

DLW is van mening dat zelfs gezien de financiële situatie een artikel 12 status voor Voorschoten niet uitgesloten is.

Een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten krijgen van de rijksoverheid extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming aan het rijk vragen. Probleem voor Wassenaar is dan ook dat de organisatie vleugellam wordt maar doordat er geen duidelijke scheiding is (geen urenregistratie, wie doet wat voor welke gemeente etc) en er dus gewoon 2 zakken met geld naar de organisatie gaan heeft in dat geval Wassenaar ook een probleem.

Een andere oplossing (waar naar het idee van DLW de college naar streven evenals de Cdk) voor het armlastige Voorschoten zou kunnen bestaan in de samenvoeging met de nu nog rijke gemeente Wassenaar. Onze algemene reserve bedraagt nu nog ca 55 miljoen.

Onze partij heeft indertijd gewaarschuwd dat de ambtelijke samenwerking wel eens een voorportaal van een fusie zou kunnen zijn. Dit angstbeeld komt nu akelig naderbij. Uit persberichten van de Cda fracties blijkt nu dat achter de schermen er gewerkt wordt door de colleges aan een fusie. DLW (Democratische Liberalen Wassenaar) en DLV (Democratische Liberalen Voorschoten) zijn tegen een dergelijke fusie.

Uit betrouwbare bronnen is het de Democratische Liberalen bekend geworden dat er aanstaande dinsdag 30 mei 2013 een overleg gepland is tussen de colleges van Voorschoten en Wassenaar met een delegatie van GS (o.a. Cdk Jan Franssen).

Dit soort gesprekken zijn niet ongebruikelijk en de commissaris van de koningin gaat inderdaad alle gemeenten af. Vreemd is dat niet afzonderlijk Wassenaar en Voorschoten bezocht worden maar dat er sprake is van een gecombineerd bezoek.

Vorige week een vergelijkbare delegatie hij in het Westland geweest. Daar wordt er openlijk over gecommuniceerd en de fracties zijn hierbij uitgenodigd. Hier houdt het college dat alles voor zich. Hoe open, eerlijk en transparant is dat??

De fractie van Democratische Liberalen Wassenaar wil graag met spoed en wel maandag as schriftelijk antwoord krijgen (onder verwijzing naar art 41 rvo) op de volgende vragen;

– Is dit bezoek gepland?
– Waarom is er sprake van een gecombineerd bezoek aan de colleges van Wassenaar en Voorschoten?
– Wanneer, waar en hoe laat?
– Wat is het doel van dit bezoek?
– Wat is de agenda cq wat is het programma?
– Wie zullen er aanwezig zijn?
– Zijn de desbetreffende raadfracties uitgenodigd?
– Is het openbaar zoals in andere gemeenten?
– Waarom is er niets over gecommuniceerd?

In afwachting van de tijdige beantwoording,

B G Paulides/ Fractievoorzitter Democratische Liberalen Wassenaar

Tags

DLWFusieWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top