Skip to content

CASINO Den Deijl? Bezint eer je begint!!!

2 juni 20132 minute read

Wassenaar – WatWassenaarWil zag vanaf het begin niets in de casinoplannen bij Den Deijl. Inmiddels wijzen CDA en Groen Links deze plannen ook af. En met hun steun kan het onzalige plan niet doorgaan. Ik vertrouw er op dat we die steun houden. Dan kan het onzalige plan van tafel.

Wat Wassenaar Wil was glashelder over de eerste plannen van de vorige VVD-wethouder: geen casino aan Den Deijl vanwege de maatschappelijke en sociale risico’s en de zeer ongewenste extra verkeersdrukte.

Op het eerste gezicht leek het VVD-plan wel sympathiek. Huize Den Deijl en het huisje He He zouden gespaard blijven. Maar wij, de fractie van WatWassenaarWil, hoefden niet lang te studeren: een casino op die plek had vooral negatieve gevolgen. Een casino aan de entree van ons dorp kan niet het pareltje zijn dat wij daar graag zien. Daarnaast is er door de toenmalige VVD wethouder niet goed gekeken naar de gevolgen. In wat er tot nu toe er over gepubliceerd is, is daar weinig over terug te vinden. Volgens de nationale Kansspelautoriteit, die de exploitatievergunning voor casino’s verstrekt, is het gevaar voor de samenleving van gokverslaving niet te onderschatten. De verplichte overname van zorgtaken zet gemeenten onder grote druk. Wassenaar zit niet te wachten om daar ook nog de opvang van gokverslaafden bij te krijgen. En natuurlijk moet Wassenaar niet meewerken aan het laten ontstaan van een onveilige situatie voor de omwonenden.

Een casino exploitant wil een goed rendement. In de voorstellen gaat men uit van ca 80 bezoekers per dag Dat lijkt onzin. Een casino is geen liefdadigheidsinstelling. Om een behoorlijk rendement op hun miljoenen investering te halen moeten er aanzienlijk meer bezoekers zijn.

Nu wordt er gesteld dat door fouten van vorige wethouders er claims komen als het plan wordt afgeblazen. Als daar al een juridische grond voor zou zijn dan wil WatWassenaarWil een zorgvuldige afweging van belangen. Een claim is meestal eenmalig terwijl een casino een blijvende bron van conflicten en problemen voor de gemeente zal zijn. 
Wij willen een leefbaar en veilig Wassenaar. Een casino past niet in dat beeld.

Boet Derks (fractie Wat Wassenaar Wil)

Tags

CasinoWassenaarWWW
Gerelateerde artikelen
Back To Top