Ga naar hoofdinhoud

“Achterblijver” RijnlandRoute aan het woord

24 juni 20135 minute read

Wassenaar – Geachte statenleden, Voordat u allen straks instemt met de plannen en de Rijnland route met de ontoepasselijke naam “Zoeken naar Balans” de realisatiefase ingaat wil ik u toch nog eenmaal van mijn kant uit een aantal zaken in overweging geven en in het mijn inziens juiste perspectief plaatsen.

De gedupeerden van de Rijnland Route in de huidige vorm zijn alom slecht geïnformeerd en de toegankelijkheid tot de juiste gegevens is gedurende het gehele traject onder de maat geweest. Desalniettemin is het verzet tegen de huidige plannen groot, de enige voorstanders zijn- los van de provincie zelf- allerlei zogenaamde belangen verenigingen voor transport etc… Zij zijn niet zozeer voor Zoeken naar Balans maar voor een tweede oost-west verbinding en daarmee ontsluiting van de regio (lees: industrie en bollenvelden). Dat dit echter op meerdere manieren mogelijk is (getuige de Churchill Avenue) , daarvoor is de provincie (en u dus ook) horende doof en ziende blind gebleken.

Gevolg is dat er nu (en zo wil de gedeputeerde het graag zien) onomkeerbare beslissingen worden genomen die voorgoed een einde maken aan de goedbedoelde initiatieven ter verbetering van de inpasbaarheid van een oost-west verbinding. In ruil daarvoor wordt de gehele regio getrakteerd op een weg door een schaars stukje polder. Een hele woonwijk wordt geconfronteerd met de uitstoot van uitlaatgassen en fijnstof, om van de waarde daling van het onroerende goed nog maar te zwijgen. Als een gedupeerde de commissie daarop wijst krijgt hij het verwijt dat de fijnstof nu allemaal op de Churchilllaan wordt uitgestoten en dat het blijkbaar nu de beurt is aan de Stevenhof om eens flink de longen te beschadigen, schande!! En dat terwijl er een alternatief voorhanden was… (ik weet het: de Churchill avenue is afgewezen….) een alternatief dat zoveel negatieve effecten had kunnen voorkomen.

Als ik dan hoor hoe druk de gedeputeerde zich vervolgens beloofd te gaan maken om iets te doen aan de geluidsoverlast en fijnstof voor de Vlietlanden dan gaan mijn nekharen overeind staan. Ik probeer uit alle macht om de gevolgen bij mijn huis te beperken, de Stevenshof probeert uit alle macht de slechte invloeden voor de hele woonwijk te voorkomen en dat allemaal tegen dovemans oren. Maar een zeilbootje dat op zondagmiddag misschien een toevallige auto voorbij hoort razen, dat is uit den bozen en moet ten alle tijden voorkomen zien te worden! Dat wij, de bewoners langs het te kiezen tracé, dag en nacht, 24/7 worden blootgesteld telt dan niet meer mee… Dat is namelijk wat de gedeputeerde daarmee aangeeft….. Recreëren gebeurt immers het meeste op tijden dat er geen of weinig verkeer rijdt, een paar maanden per jaar voornamelijk in de weekenden. Wonen, werken en leven doe je 24/7 langs deze weg, maar dat schijnt niet mee te tellen, de arme zeilers…… Bovendien, en dat geeft pas echt te denken, zijn de meeste recreanten waarschijnlijk de gebruikers van de nieuwe weg. En als ze recreëren……dan rijden ze niet……

De gedeputeerde stelt daarnaast dat de zogenaamde no-regret maatregelen geen zin hebben omdat je dan meer verkeer de stad in jaagt aan de ene kant, die er aan de andere kant niet uit kan. Ze vergeet hierbij evenwel twee belangrijke zaken te vermelden, namelijk 1) het meeste verkeer wil er helemaal niet aan de andere kant uit, dat is namelijk lokaal verkeer. En 2) als je de no-regret maatregelen niet als losse onderdelen ziet, maar als een pakket van maatregelen dan zie je ineens dat het argument van de gedeputeerde ook geen stand houdt. Want als je de Lammeschans brug aanpakt én de stoplichten op de Churchilllaan én de Tjalmalaan verbreed zijn alle problemen voor een heel groot deel opgelost.

Met de no-regret maatregelen, die dus volgens de gedeputeerde geen zin hebben, kopen we weliswaar wel de tijd om de inpassing op een goede en juiste manier in volledige openheid en transparantie met de gedupeerden te bekijken en af te stemmen. Daarnaast geven we ook de technologie de kans om zich verder te ontwikkelen (bijv voor wat betreft tunnels en emissie eisen) en kunnen we de gevolgen van “het nieuwe werken” en de aanhoudende crisis op verkeersbewegingen goed in de rekenkundige modellen mee nemen.

In de huidige plannen is nu zelfs de ventweg waarlangs ik naar mijn huis en werk rijd in de laatste stand van zaken ineens een doodlopende weg geworden. Uit de tekeningen van een door de provincie ingehuurd bureau bleek nog dat er via een omweg door de polder naast een aquaduct wellicht nog ruimte was om de ventweg door te trekken. Hierdoor waren wij niet van de buitenwereld afgesloten, is tuincentrum de bosrand gewoon te bereiken vanuit de Stevenshof en kunnen de boeren nog naar hun land aan de andere kant van weg. Zonder hier verder in gekend te worden heeft men bij de provincie besloten om de ventweg maar gewoon te schrappen. Terwijl hier juist afgelopen jaar nog een aantal verkeersdrempels zijn aangelegd, over kapitaal vernietiging gesproken.

Kortom, ik wil u vragen om goed na te denken en alle ins outs goed tegen elkaar af te wegen. Geven we met zijn allen ruim 1 miljard euro uit aan een zo omstreden weg die op een zeer klein draagvlak in de regio en binnen uw raad kan rekenen? Een weg met zulke grote maatschappelijke nadelen, die met relatief gemakkelijke ingrepen voorkomen kunnen worden? Wilt u daadwerkelijk degene zijn die hier anno 2013 besluit om als provincie een dergelijke conservatieve benadering te accorderen en daarmee de vele getroffen burgers (maar ook polders en natuur) tot tweederangs burgers bombarderen?

Ik wens u veel wijsheid en gezond verstand toe….

Marcel Westbroek

Tags

OproepRijnlandRoute
Gerelateerde artikelen
Back To Top