Ga naar hoofdinhoud

Wassenaar krijgt Leer & werkomgeving voor mensen met een beperking

25 juni 20134 minute read

Wassenaar – Wassenaar krijgt een Leer & werkomgeving voor mensen met talenten en een beperking. Studenten werken hier samen met deelnemers (met uiteenlopende beperkingen) aan het ontdekken en verder ontplooien van talenten. Ook het opdoen van ervaringen, op welke manier dan ook, staat centraal.

Op maandag 2 september gaan de deuren open van De Warenar, zoals de Leer & werkomgeving in Wassenaar gaat heten. Zoals de naam al doet vermoeden komt de locatie in het Cultureel Centrum Warenar aan de Kerkstraat 75. De locatie is in nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar ontstaan. De deelnemers krijgen een gevarieerd programma aangeboden. Bijvoorbeeld kookworkshops, drama en sociale vaardigheden. Ook gaan zij maatschappijgericht aan de slag. Bijvoorbeeld door glas op te halen in de buurt of drukwerk te verzorgen voor sportverenigingen. Uitgangspunt is altijd wat de deelnemer zelf graag wil leren en wat zijn of haar mogelijkheden hierbij zijn.

Inspelen op behoefte van ouders
De Leer & werkomgeving is ontwikkeld is door de Gemiva-SVG Groep. Het idee ontstond een aantal jaar geleden tijdens een ouderavond. Loes Driessen, locatiehoofd leer & werkomgeving De Ervaring: “Ik werkte toen nog als persoonlijk begeleider op een kindergroep bij kinderdagcentrum De Walnoot. Ik merkte dat er een vraag was voor een locatie die gericht is op jongeren. Als kinderen achttien worden kunnen ze niet meer op het kinderdagcentrum terecht. Reguliere dagbesteding is dan een mogelijkheid. Maar ik merkte dat die overgang soms heel groot was. De jongeren zitten dan altijd tussen volwassenen van diverse leeftijden. Tijdens een ouderavond bleek dat ouders behoefte hadden aan een locatie waar hun kind tussen andere jongeren zou zijn. Juist in deze leeftijdsfase maak je vaak nog een grote ontwikkeling door. De puberteit is achter de rug, de jongere staat weer wat meer open voor de omgeving. Zo ontstond langzamerhand het idee voor Leer & werkomgeving De Ervaring.” Deze eerste Leer & werkomgeving opende september 2011.

Kanteling
Het concept Leer & werkomgeving sluit goed aan bij het gedachtegoed van de transitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar AWBZ: de kanteling. Uitgaan vanuit de kracht en mogelijkheden, in plaats van kijken naar wat iemand allemaal niet kan. Ook het samenwerken met hogescholen en het bij elkaar brengen van deelnemers met uiteenlopende beperkingen sluit naadloos aan bij deze transitie. Er worden door de Gemiva-SVG Groep binnen andere gemeentes soortelijke pilots gestart. Deze zijn soms breder opgezet dan alleen het concept Leer & werkomgeving. Dit om ook aan andere doelgroepen dan jongeren ondersteuning te bieden. Dit wordt een wijkservicecentrum met een Leer & werkomgeving genoemd. In Katwijk wordt in augustus de eerste locatie geopend.

Studenten
Loes vervolgt: “Omdat we werken vanuit de ontwikkeling van talenten en vaardigheden, is er een convenant gesloten met de Hogeschool Leiden. Vanuit de school lopen studenten bij ons stage. Zij gaan na een basiscursusweek onder professionele begeleiding zelfstandig aan de slag. Hierdoor is er meer tijd om individuele aandacht aan deelnemers te geven. Ook de studenten vinden het een geweldige kans om bij ons ervaring op te doen in het werken met mensen met een beperking.”

Succesvol
Het project draait alweer bijna twee jaar en mag een succes worden genoemd. “We zijn flink in het diepe gedoken, maar prima weer boven water gekomen. De deelnemers maken bij ons een flinke ontwikkeling door. Doordat wij werken vanuit de talenten van de deelnemers, krijgen wij goed in beeld waar de krachten van de deelnemers liggen. Hier komt bij dat de onderlinge sfeer tussen de deelnemers en studenten geweldig is.

Informatiebijeenkomst
Op vrijdag 28 juni van 16.30 tot 18.00 uur is er een informatiebijeenkomst in de Warenar voor (potentiële) ouders, deelnemers en andere geïnteresseerden. Opgeven kan via telefoonnummer 071 – 579 15 00 (vragen naar Loes Driessen of Andrea Dijkhuizen) of via e-mailadres: loes.driessen@gemiva-svg.nl.

Gemiva-SVG Groep
Gemiva-SVG Groep ondersteunt in de provincie Zuid-Holland bijna vierduizend mensen met een handicap. Dit gebeurt bij mensen thuis, op school of in hun bedrijf, maar ook in onze locaties. Het doel is ondersteuning te bieden die ertoe leidt dat mensen met een handicap zo veel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, waarbij zij zelf of met ondersteuning keuzes maken voor hun eigen levensomstandigheden en hun persoonlijke toekomst.

Tags

WarenarWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top