Skip to content

College en Adelbert reageren geschokt op rapport Anass

28 juni 20132 minute read

Wassenaar – Gister 27 juni 2013 kwam het OM met het definitieve rapport rond de dood van Annas, de uitkomst van hun onderzoek is zelfdoding. Zohra Merzouk, de moeder van Anass liet gister doormiddel van een persbericht weten dat zij ondanks het rapport toch aangifte heeft gedaan van moord c.q. doodslag.

College
Op 27 juni heeft het College kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek dat is uitgevoerd door het Openbaar Ministerie naar de vermissing en het overlijden van Anass Aouragh op 6 februari van dit jaar. Uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen voor een misdrijf zijn, maar dat er wel sterke aanwijzingen zijn dat Anass zichzelf van het leven heeft beroofd. Er zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van andere personen. Verder is gebleken dat Anass werd gepest op school en dat hij eerder suïcidale gedachten heeft uitgesproken.

Het College is zeer geschokt door de conclusie van het OM dat het pesten een belangrijke rol heeft gespeeld bij de zelfdoding van Anass Aouragh. Burgemeester Hoekema: “Het is vreselijk tragisch dat een jongen van nog maar 13 jaar kiest voor zelfdoding. Daar zijn geen woorden voor.”

Adelbert
Het Adelbert College heeft kennisgenomen van het persbericht van het openbaar ministerie over het overlijden van onze leerling Anass Aouragh. Dat bericht raakt ons zeer diep. Het is goed dat er na zo’n lange periode van onzekerheid voor de familie en voor de schoolgemeenschap nu meer duidelijk is. Het blijft verschrikkelijk je kind, je broer te verliezen. We leven mee met de familie en begeleiden zijn zusje, dat hier op school zit, zo goed mogelijk. De dood van Anass heeft diepe indruk gemaakt op onze leerlingen, op mij en alle medewerkers van het Adelbert College, en doet dat nog dagelijks. Zoals eerder gemeld hebben we naar beste vermogen volgens het bestaande pestprotocol gehandeld. We zijn zeer geraakt door de conclusies van het Openbaar Ministerie en we willen graag samen met de Onderwijsinspectie grondig terugkijken op de gehele periode, het bestaande beleid inzake pesten en de uitvoering daarvan.

Ben Dijkmans, rector

 

Tags

AdelbertAnassWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top