Skip to content

Hoofdschuldige in de verziekte bestuurscultuur is Jan Hoekema

28 juni 20136 minute read

Wassenaar – Op woensdag 5 juni jl was onze burgemeester Jan Hoekema te zien in het programma Debat op 2. Het debat ging over de vraag of de overheid wel in staat was om grote projecten , zonder overschrijdingen, succesvol te realiseren. De andere vraag was of bij mislukte projecten de bestuurders en ambtenaren persoonlijk verantwoordelijk gesteld zouden moeten worden.

Aanleiding van dit debat was het debacle met de hoge snelheidslijn de Fyra maar ook de Noord Zuid lijn en de Wassenaarse fietstunnel Den Deyl kwamen aan de orde. Onnodig te zeggen dat de afgelopen jaren overigens bij de overheid nog veel meer projecten volledig uit de hand liepen en dat de burgers het kind van de rekening zijn.

Hoekema was aanwezig en prominent aan het woord. Zoals gebruikelijk sprak hij veel maar zei hij weinig. Er werden door hem diverse verontrustende opmerkingen gemaakt. fractievoorzitter Ben Paulides van DLW wilde tijdens de laatste raadsvergadering vragen stellen over dit optreden maar tijdens het vragen halfuurtje waar iedereen zijn vragen mocht stellen werd door burgemeester Jan Hoekema aan Paulides te verstaan gegeven dat hij zijn vragen maar op een andere manier moest stellen. Ook tijdens de commissievergadering viel burgemeester Jan Hoekema weer onbehoorlijk uit naar DLW burgerraadslid Ruud Ruigrok van de Werve

Onze burgervader zei namelijk in het programma Debat op 2;’ dat het aftreden van wethouders al een persoonlijk drama is en dat hij van mening was dat verdere aansprakelijkheid niet wenselijk is. Mocht aansprakelijkheid wel wenselijk zijn dan hadden zij ook de bonussen uit het bedrijfsleven moeten krijgen’.

Volgens Paulides is dat natuurlijk kletspraat is omdat hij het heeft over de bonussen van de graaiers die niet met eigen geld maar met geld van anderen werken en veel bonussen in de zak steken (banken, kpn etc)

Een ondernemer die met zijn eigen geld risico loopt en ook nog eens aansprakelijk is voor zijn handelen krijgt geen bonus. Een ondernemer denkt dus heel goed na voor hij wat doet en toch kan hij ook nog aansprakelijk gesteld worden als het mis gaat.

Bij een gemeente wordt “gespeeld” met publiek geld zonder dat er iemand persoonlijk verantwoordelijk is. Indien er aansprakelijkheid zou zijn voor leden van het college en ambtenaren zouden wij betere informatie krijgen en betere besluiten kunnen nemen als raad.

Natuurlijk is zoiets een persoonlijk drama maar Hoekema gaat volledig voorbij aan hun verantwoordelijkheid en niet in de laatste plaats zijn eigen verantwoordelijkheid. Voor ieder groot project is ook de burgemeester zelf verantwoordelijk. Hierin heeft ook hij zelf gefaald.

In het programma wordt onder andere ook gezegd dat raadsleden geen experts zijn en dat je de raad met goede en volledige informatie in staat moet stellen goede besluiten te nemen.

Rond de 35e minuut maakt de burgemeester naar aanleiding daarvan de de meest verontrustende opmerkingen. Hij zei toen onder andere “Macht (het college) vraagt om tegenmacht (de raad) en dat moet je organiseren”.

Hij zegt vervolgens ‘De raad heeft sedert 10 jaar een griffie, een ambtenaar speciaal voor de raad. De raad moet namelijk in staat zijn om tot een onafhankelijk oordeel te kunnen komen. en ‘de raad kan en moet maar controleren of de gegeven informatie van het college wel kloppend en betrouwbaar is’.

Naar aanleiding van die uitspraken kan je concluderen dat;.
1. De burgemeester is uitsluitend burgemeester en voorzitter van het college.
2. Hij pakt zijn taak als voorzitter van de raad niet op.
3. Hij minacht de plicht van de actieve en passieve informatie voorziening aan de raad
4. Er is zijn ogen geen samenwerking maar een rivaliteit tussen college en raad.
5. Hij blijkt uitdrukkelijk geen verbinder te zijn of te willen zijn.
6. Fouten zijn vlgs hem onvermijdelijk en bestuurders mogen niet aansprakelijk gesteld worden. Ipv meehuilen met zielige wethouders zou hij meer betrokkenheid tonen als burgervader voor de burgers die het wanbeleid betalen. Volgens DLW is Hoekema vanwege het collegiaal bestuur zelf (hoofd)verantwoordelijk, zeker bij grote projecten.
7. Volgens de burgemeester moet de raad zelf maar uitzoeken of de informatie, die het college aan de raad geeft, klopt en betrouwbaar is. Hij zegt ook dat de raad daarvoor over een griffie beschikt.

Het is dus blijkbaar volgens hem geen plicht van het college goede informatie te geven. De voorzitter van de raad hoeft er ook niet op toe te zien. Laat dat nu juist het probleem mbt de verziekte bestuurscultuur te zijn waardoor veel misgaat in Wassenaar.

Het ergste is dat met deze uitspraken aangetoond wordt dat hijzelf niet bereid is mee te werken aan de verbetering van de bestuurscultuur, waardoor hij een blokkade vormt voor het goed functioneren van de raad.

De huidige wethouders zijn wel van goede wil maar ook daar lukt het nog niet echt gezien de nog steeds slechte stukken en rammelende besluiten.

Of de raad krijgt opzettelijk de onjuiste informatie van de wethouders of de wethouders liegen in “commissie” dat dan in letterlijke en figuurlijke betekenis van het woord. Om wat te noemen;

Bij het Caldic museum kreeg Paulides het antwoord dat alle stukken er waren. Vreemd dat de zienswijzen pas na de vergunningsafgifte werd vastgesteld en dat de VVGB door de provincie pas na die datum werd afgegeven. Hoezo waren alle stukken er??

Terug naar de uitzending; Hoekema meent dus er niet op toe te hoeven zien (als voorzitter van de raad) dat er goede voorstellen komen. Hij vindt het eveneens (als voorzitter van het college) niet nodig dat de informatie kloppend en betrouwbaar is.

Voor verbetering van de bestuurscultuur moet er een duidelijke relatie tussen de interventies en de blokkade zijn. Maatregelen en interventies alsmede de effecten moeten concreet zijn zodat eventueel bijstelling kan plaatsvinden. Het vormt onderdeel van de veranderaanpak en wordt gepositioneerd op het doel van de verandering.

De heer Hoekema zelf lijkt een grote blokkade te zijn voor de echte verandering van de bestuurscultuur.

Door de wijze waarop het college de achterliggende periode heeft gefunctioneerd kon de raad haar werk niet goed doen en de toenmalige coalitie liet dat gebeuren. De doelstellingen uit het 5 partijenprogramma zijn echter duidelijk gericht op een goed bestuur en het goed functioneren de raad.
Het gaat er nu om: wat blokkeert en hoe diep zit die blokkade. Bij cultuurveranderingen moet je je namelijk richten op datgene wat vernieuwing tegenhoudt. Dus ook het wegnemen van ingesleten patronen in denken en werken. Cultuurverandering is wel een managementtaak in een ontwikkeltraject.

DLW had van de burgemeester willen vernemen hoe hij zijn uitspraken kan verklaren?
Verder is DLW benieuwd hoe Hoekema als onpartijdig voorzitter en vertrouwenspersoon van de raad bereid zelf ook actief te werken aan de verbetering (samen met de gemeentesecretaris en de griffie) bestuurscultuur? Kan de raad zijn plan van aanpak ontvangen?

Tags

DLWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top