Skip to content

Provinciale subsidie van € 70.000 voor Vleermuisbunker

30 juni 20132 minute read

Wassenaar – “Wij zijn zeer ingenomen met de geste van de provincie om een subsidie van € 70.000 toe te kennen”, zegt Kees Neisingh, “het betekent dat we snel een echt begin kunnen maken met het herstel.” Eerder heeft het Stimuleringsfonds van de Rabobank € 12.500 geschonken om de bestektekening te laten maken en tot in detail uitwerken, maar geld om het echte werk te doen ontbrak nog. “De provinciale subsidie komt precies op het juiste moment”, zegt Kees Neisingh, voorzitter van de Stichting Vleermuisbunker Wassenaar eraan toe.

Bijzondere Meervleermuis
“Nog maar net heeft de Leidse restauratie-architect Paul Rietbroek de uitgewerkte bestektekening opgeleverd en is Staatsbosbeheer aan de slag gegaan om de noodzakelijke natuurstudie te verrichten”, voegt de voorzitter van de bunkerstichting eraan toe. In de bunker huizen en fourageren vijf soorten vleermuizen, waaronder de bijzondere en uiterst zeldzame Meervleermuis, die laag over het water scheert, waaraan hij zijn naam ontleent. Al vliegend vangt de Meervleermuis z’n voedsel. In de zomer van 2007 moest Staatsbosbeheer, eigenaar van de bunker aan het Wassenaarse Slag, besluiten om de rondleidingen in de bunker abrupt stop te zetten. In de plafonds en wanden van enkele ondergrondse gangen bleken grote scheuren te zitten, met mogelijk een instortingsgevaar. “Jammer dat er geen rondleidingen meer zijn”, zegt Kees Neisingh, “daarom hebben wij de stichting opgericht, die samen met Staatsbosbeheer werkt aan het herstel om de bunker opnieuw voor het publiek open te kunnen stellen.”

Historisch monument
Onlangs heeft de stichting met wethouder Leendert de Lange overleg gevoerd. Daarin is ook aan de orde geweest om de bunker een plaats op de gemeentelijke monumentenlijst te geven. “Dat laatste is de moeite waard omdat het bunkercomplex aan de Wassenaarse Slag tot een van de weinige overgebleven exemplaren van de Atlantikwall in Nederland behoort”, aldus Kees Neisingh, “en daarmee een historisch monument is. Bovendien vergemakkelijkt de monumentenstatus het verkrijgen van subsidie en schenkingen om het echte opknapwerk uit te kunnen voeren.” Dezer dagen is de voorzitter een gelukkig man. Hij hoopt snel aan het werk te kunnen, te beginnen met het verbeteren van de veiligheid.

Tags

VleermuisbunkerWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top