Skip to content

WatWassenaarWil blij met uitspraak met betrekking BING rapport

10 juli 201342 second read

Wassenaar – Met voldoening heeft WatWassenaarWil kennis genomen van de positieve uitspraak van de Accountantskamer in de door haar aangespannen procedure tegen onderzoeksbureau BING. Aanleiding tot de rechtzaak waren de grote twijfels over de zuiverheid en kwaliteit van het BING onderzoek wat in opdracht van de burgemeester van Wassenaar is uitgevoerd.

De rechter heeft geconcludeerd dat het onderzoek ondeskundig, onzorgvuldig en onprofessioneel is uitgevoerd, en verwijst het daarmee naar de prullenbak.

B&W van Wassenaar en de burgemeester in het bijzonder hebben een prominente en richtinggevende rol gespeeld in het tot stand komen van het gewraakte onderzoeksrapport. Een rol die niet genegeerd kan en mag worden.

WatWassenaarWil zal zich nadrukkelijk beraden op de verder te nemen stappen en de politieke consequenties die dit voor genoemde bestuurder(s) zou moeten hebben.

Na het zomerreces zal WatWassenaarWil hierop terugkomen.

Namens WatWassenaarWil

Henk de Vries
Fractievoorziter

Tags

BINGWassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top