Skip to content

Nieuwe prehistorische vindplaats in Wassenaarse duinen

15 juli 20132 minute read

Wassenaar – Tijdens een excursie van de Duin Advies Raad (DAR; Dunea en PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland) in de Bierlapsprang (Meijendel) heeft geoloog Bert van der Valk, lid van de DAR en ’s GRAVENhage, de Haagse werkgroep van de Archeologische Werkgemeenschap Nederland (A.W.N.), een handvol scherven gevonden.

Na eerste analyse bleek dit inheems (IJzertijd) en Romeins gedraaid aardewerk te zijn. De Archeologische werkgroep van de Stichting Historisch Centrum Wassenaar, ’s GRAVENhage en de Archeologische Dienst van de gemeente Den Haag (Matthias Benjamins) besloten eind april om een vervolg onderzoek te verrichten door middel van een veldverkenning.
Met acht man sterk werd het gehele traject nauwgezet afgezocht en dit leverde uiteindelijk enkele tientallen scherven op. Die werden vervolgens gesorteerd door de werkgroep Den Haag en verder gedetermineerd door de archeoloog Ab Waasdorp van de Archeologische Dienst van de gemeente Den Haag. Het gaat om aardewerk uit de Late IJzertijd (250 v.Chr-12 v.Chr) en Romeins importaardewerk (2e en 3e eeuw). De vraag is of deze locatie voor langere tijd, misschien in fasen, bewoond is geweest of dat het slechts om verrommelde of opgebrachte grond gaat. Het antwoord kan gegeven worden na het zetten van een aantal boringen en/of het graven van een proefsleuf, dit is eventueel mogelijk na overleg en met toestemming van de gemeente Wassenaar en Dunea. Of we weer een stukje Wassenaarse geschiedenis verder kunnen invullen blijft dus nog even de vraag. Wij houden u graag op de hoogte, want zoals u weet: zonder geschiedenis geen toekomst!

Stichting Historisch Centrum Wassenaar
R.Jaring (secretaris, tel.070-5119922)

(Steun ons om het Wassenaarse culturele erfgoed te behouden en word voor slechts € 10,- donateur, rekening NL46INGB0002015046 t.n.v. de Stichting Historisch Centrum Wassenaar)

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top