Skip to content

Honden en paarden langer op het strand

23 juli 20132 minute read

Wassenaar – Het college van Wassenaar heeft op 16 juli 2013 besloten de regeling voor toegang tot het strand te verruimen. Door de wijzigingen komen er eenduidiger regelingen voor het strand: een verruimde regeling voor het badstrand (de zomerregeling) en één gelijkluidende regeling voor het overige strand. De verruimde regelingen gelden voor honden, bestuurders van rijen trekdieren en voor vissers die vissen vanaf het strand.

Wijzigingen
1. De eindtijd in de ochtend voor het verblijf op het ‘badstrand'(dat is het gebied tussen de strandpalen HP 91.50en HP 92.75) is in de periode van 15 mei tot 15 september(deze periode heet de ‘zomerregeling’) verlengd van07.00 naar 09.00 uur. Honden, bestuurders van rij- entrekdieren met hun paarden alsmede vissers mogen indie periode in de ochtend dus twee uur langer op het badstrand verblijven. De tijden waarop deze doelgroepen niet op het strand (het badstrand) mogen verblijvenwordt door de wijziging: van 09.00 tot 19.00 (was van07.00-19.00).
2. Het hele strand, met uitzondering van het badstrandtijdens de zomerregeling, is nu opengesteld voor honden,bestuurders van rij- en trekdieren met hun paardenalsmede vissers. Dit is een aanmerkelijke verruimingvoor met name de honden die tot op heden nietten zuiden van De Wassenaarse Slag op het strand mochten komen.
3. Het gehele strand is aangewezen als losloopgebied voor honden, dit met uitzondering van het badstrandgedurende de tijdvakken waarop de zomerregeling dit verbiedt (zie onder 1).

De regeling treedt de dag na publicatie in werking.

Tags

WassenaarWassenaarse Slag
Gerelateerde artikelen
Back To Top