Ga naar hoofdinhoud

Nieuw toiletgebouw voor meisjes van school in Kenia

26 juli 20134 minute read

Wassenaar – Het geld , dat de Stichting Wassenaar Steunt Afrika in april 2012 heeft opgehaald, heeft er voor gezorgd dat de meisjes op de Menzamwenye een mooi toiletgebouw met 8 deuren heeft gekregen. Omdat in 2011 door de hevige regenval toiletgebouwen waren ingestort, moesten de kinderen weer noodgedwongen in de bosjes een plekje zoeken. Daar sanitatie één van de Millennium doelen is, betekende dat een stap terug. Begin 2013 is het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Ook was de deksel van een grote watertank ingestort. Dat leidde tot veel gebrek aan water en samen met een lange tijd zonder regen in 2012 en was er honger. Kinderen kwamen niet meer naar school omdat ze geen energie meer hadden.

De actie vriendje voor een tientje is goed aangeslagen en dat had tot gevolg dat er sinds begin maart 2013 twee keer per week op de Menzamwenye en de Mahuruni lagere school twee keer per week een voedzame maaltijd wordt uitgedeeld.

De opbrengst en het sturen vanuit Nederland heeft er voor gezorgd dat een aantal ouders het initiatief heeft genomen de grondstoffen aan te schaffen en de maaltijden te bereiden. Ook zijn ze op aanraden van de Stichting weer begonnen met het aanleggen van een groentetuin en ditmaal geldt vele handen maken licht werk. Na onze zomer krijgen ze weer een bijdrage, ook voor het aanschaffen van een kleinere plastic tank die op de tuinen geplaatst gaat worden.

Een van de tanks wordt gesponsord door Utrechtse studentenvereniging Lamento die in mei een bierfestijn heeft georganiseerd. De Stichting krijgt € 555,55 op de rekening gestort.
Het voordeel van deze kleinschalige projecten is dat het geld direct op de juiste plaatsen terecht komt.

2014 is het laatste jaar van de Millenniumdoelen en helaas is het project nog niet afgerond, maar er is nog anderhalf jaar te gaan. Als voldaan wordt aan de normen voor sanitatie mogen er op beide scholen nog twee latrines, één voor de meisjes en een voor de jongens, worden gebouwd.

Ook moet er nog een watertank gerepareerd worden en een schoolgebouw gerenoveerd. Dat is het allereerste gebouw dat door het Wassenaarse Adelbert College is gesponsord 14 jaar geleden.

De Stichting Wassenaar Steunt Afrika vraagt nog steeds steun voor deze projecten want een nieuw project starten heeft alleen zin als de reeds lopende projecten voltooid zijn.

Naast deze waterprojecten is er door een vriendengroep ook al 3 jaar de studente Amina ondersteund. Deze groep betaalt haar schoolgeld en zorgt ervoor dat ze ook iedere maand wat zakgeld krijgt. Op het ogenblik volgt ze een opleiding tot leerkracht algemeen, maar ze zou graag zich willen specialiseren voor twee middelbare schoolvakken. Na het 1e trimester 2014 beëindigt ze deze , studie. Haar resultaten ware over het algemeen goed tot zeer goed. Het zou jammer zijn als ze deze capaciteiten niet verder kan ontwikkelen.

Naast deze acties is de voorzitter van de Stichting, Betty Straatman, ook privé betrokken bij de sponsering van leerkrachten. Faith en Irene zijn allebei gediplomeerd leerkracht, ook hun opleiding is gesponsord. Ze willen beiden verder. Van hun salaris kunnen ze de vakantiecursussen niet betalen want die kosten meer dan zij in 4 maanden verdienen. De gedrevenheid zorgt ervoor dat je ze niet laat schieten. Afspraak is dat ze Betty Straatman terugbetalen door zelf weesmeisjes te gaan sponsoren.

Betty sponsort samen met haar jongste dochter een jongeman, die in het district Kwale waar hij woont, de hoogste ‘cito score’ had maar omdat hij wees is, niet de mogelijkheid zou hebben om naar de middelbare school te gaan. In september reist ze, samen met haar man, weer voor 3 weken naar Mombasa. Dan worden de tanks gecontroleerd, gebreken geïnventariseerd en gesprekken gevoerd met de oudercommissies.

De Stichting Wassenaar steunt Afrika is aangesloten bij Tenda Pamoja. Deze stichting is het leven geroepen om krachten te bundelen. Vandaar dat er meer dan de twee scholen kunnen worden bezocht die vanuit Wassenaar worden gesponsord. Zo worden ook de bureaukosten beperkt gehouden.

Betty Straatman, voorzitter Stichting Wassenaar Steunt Afrika.

Tags

AfrikaSteuntWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top