Skip to content

Vitale detailhandel van ‘levensbelang’ voor Wassenaar?

2 augustus 201359 second read

Wassenaar – Het is van economisch en maatschappelijk belang dat Wassenaar beschikt over een vitale en toekomstbestendige detailhandelsstructuur. Zeker nu er veel gaande is in de detailhandelssector. De leegstand in onze winkelcentra neemt snel en ernstig toe. De afgelopen maand sloten bijvoorbeeld de Free Recordshop en Dixons. We kunnen een lange rij van sluitingen opstellen maar dat help ons niet.

De economische crisis is natuurlijk een belangrijke oorzaak maar ook de grote veranderingen in het consumentengedrag. Hoe kan worden omgegaan met deze veranderingen, zodat het Wassenaars winkelaanbod vitaal en toekomsbestendig blijft? Sommigen durven zelf te stellen dat Wassenaar zonder vitale en toekomstbestendige detailhandel haar zelfstandigheid op termijn zal verliezen.

Het zijn vragen waarmee het CDA zich bezig houdt bij het schrijven van het verkiezingsprogramma 2014-2018 We moeten daarbij scherpe keuzes maken:

Is een stevige ruimtelijke sturing noodzakelijk van de gemeente ? Moeten we kiezen voor ruimtelijke concentratie van het winkelaanbod?
Hoe stemmen we de gemeentelijke ambitie af met de regionale detailhandelsontwikkeling?
Hoe bieden we ruimte aan dynamiek en innovatie in onze detailhandelssector?
Hoe gaan we om met de verruimde winkeltijdenwet?

Vrijdagmiddag 16 augustus gaat het CDA weer in gesprek met Wassenaarse winkeliers. Indien u deel wilt nemen laat het ons weten.

Tags

CDAWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top