Skip to content

Tentoonstelling “prenten en tekeningen”

6 augustus 20132 minute read

Wassenaar – Op zondag 25 augustus 2013 om 15 uur wordt de tentoonstelling “prenten en tekeningen” geopend. De tentoonstelling loopt van 25 augustus tot en met 15 september 2013 en laat ruim dertig prenten en tekeningen zien uit de eigen collectie van het Brandweermuseum. Verreweg de meest prenten zijn zelden getoond.

Het zijn prenten met voorstellingen van branden of van gebouwen na de brand. Branden in onder andere Amsterdam, Leiden, Middelburg, Westmaas, Hoorn, Rotterdam, uit de 17e, de 18e en de 19e eeuw. De prenten vertellen dramatische verhalen en geven soms een kijkje in de brandbestrijding van die tijd. Van de hand van Jan van der Heijden (uitvinder van de slangenbrandspuit) zijn er gravures met uitleg over zijn brandspuit. Jan van der Heijden zelf is afgebeeld op 2 portretten.

De prenten zijn verzameld door G.J. van der Mark, opperbrandmeester in Wassenaar in het begin van de 20e eeuw. Hij legde de basis voor het Brandweermuseum. Bijna negentig jaar geleden, op 1 december 1923, heeft hij het museum opgericht. Van zijn hand zijn er tekeningen te zien van brandweervoertuigen, die deel uitmaakten van de optocht op 12 september 1923 in Wassenaar die gehouden werd bij het 25 jarig jubileum van Koningin Wilhelmina. Van der Mark ontwierp in 1925 een materiaalwagen voor de brandweer. In de tentoonstelling zijn twee groot formaat ontwerptekeningen te zien van deze materiaalwagen. Van sommige prenten is informatie over de afgebeelde gebeurtenis te zien. Veel prenten zijn toe aan conservering en restauratie. De tentoonstelling is daarom ook een oproep om steun aan het museum om het restauratiewerk te laten verrichten

Locatie
Tentoonstellingszaal van Raadhuis de Paauw, Raadhuislaan 22, 2242 CP Wassenaar De tentoonstellingszaal is open van donderdag tot en met zondag van 12 tot 16 uur. Het museum is open op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur en op afspraak. De toegang is gratis. brandweermuseum@wassenaar.nl 0031629011009 www.brandweermuseumwassenaar.nl

Tags

BrandweermuseumWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top