Skip to content

17 augustus het laatste Promenadeconcert van dit seizoen

9 augustus 201339 second read

Wassenaar – Zaterdag 17 augustus is alweer het laatste Promenadeconcert in de Dorpskerk van dit seizoen. Van 16.00 tot 16.30 uur. Toegang is vrij. Na afloop is er een opendeur-collecte.

Het concert wordt gegeven door Karin Vogelaar, sopraan en Hero de Boer, orgel. Dit musicerende echtpaar uit Wassenaar treedt al jaren met veel succes op in de reeks ‘Promenadeconcerten in de Dorpskerk’. Hero kent men als één van de organisten van de Nederlandse Protestanten Bond in Wassenaar. Hero begint op het grote orgel met o.a. het beroemde ‘Nun kommt der Heiden Heiland’ van J.S.Bach en Karin en Hero vervolgen het concert met het Mutin orgel met o.a. liederen van Vivaldi, Händel en Poulenc. Het echtpaar besluit het concert met het bekende en altijd prachtige ‘Ave Maria, van Franz Schubert.

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top