Skip to content

Leer het polderlandschap lezen!

13 augustus 20132 minute read

Wassenaar – De Algemene vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag e.o. (AVN) organiseert binnen het samenwerkingsverband Horst en Weide op zondag 25 augustus aanstaande een landschapsexcursie in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder. We gaan buiten de begaande paden naar een deel van de polder dat normaal niet openbaar toegankelijk is.

De Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder ligt als een stille oase midden tussen de verstedelijking van Wassenaar, Den Haag en Leidschendam. De polder is een uniek restant veenweidegebied van het strandwallenlandschap langs de kust, dat in de 19e eeuw nog doorliep tot aan Rijswijk. Dit gebied is al sinds de Late Middeleeuwen op praktisch dezelfde manier door de boeren in gebruik. Er graast vee en er wordt regelmatig gehooid. En het is een belangrijke broed- en rustplaats voor weidevogels.

Op deze excursie gaan we op zoek naar de historie van het gebied. Hoe is dit landschap ontstaan? Hoe is de waterhuishouding al eeuwenlang geregeld. Waarom liggen de boerderijen juist daar waar ze nu liggen. Wat is de toekomst van deze polder? Welke vogels broeden op welke plekken? Door goed te kijken, leren we u het landschap lezen.

Laarzen aan en een verrekijker mee, want het land kan drassig zijn, we klimmen over hekken en we kijken ook in de verte.

Landschapsexcursie in de Duivenvoordse- Veenzijdse Polder
Wanneer: Zondag 25 augustus, van 10.00 tot 12.00 uur
Verzamelen: Parkeerplaats Restaurant De Landbouw, Zijdeweg 58, 2245BZ Wassenaar
Kosten: gratis
Tip: Stevige kleding en laarzen aan. Verrekijker mee!
Aanmelden: Aanmelden via: ivnleiden@hotmail.com Er zijn maximaal 30 deelnemers mogelijk, dus wees er snel bij!

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top