Ga naar hoofdinhoud

GroenLinks wil verbod op roundup

18 september 20133 minute read

Wassenaar – Antoon Claassen: “De coalitie moet zijn ogen openen en stoppen met het gif” Chemische bestrijdingsmiddelen zijn minder onschuldig dan velen denken, zegt GroenLinks. Dat geldt ook voor roundup. Steeds meer gemeenten trekken hun conclusie en doen roundup in de ban. “Daarentegen toont Wassenaar ‘lef’ en gaat door met spuiten”, zegt de fractievoorzitter van GroenLinks. Antoon Claassen: “Roundup is niet schadelijk, klinkt het sussend in De Paauw. Bijen en hommels sterven immers een natuurlijke dood.” Kortom, gaat u maar rustig slapen, de coalitie waakt over u.

Noch veilig, noch sociaal, noch groen
De coalitie slaat zich op de borst over de bereikte resultaten, met als motto: een veilig, sociaal en groen Wassenaar. “Dat mag wel wat minder”, aldus Antoon Claassen, “want diezelfde coalitie gaat opgewekt door met het spuiten van roundup op straat, trottoir en speelplek.” Die ‘verdienste’ laat zij wijselijk weg, want roundup is noch veilig, noch sociaal, noch groen. Het schaadt mens en dier. “Als ik de gemeente vraag te stoppen met het gif, klinkt het vaderlijk ‘we begrijpen je zorgen, maar we gebruiken maar een paar kilo per jaar’. Of ‘maar we spuiten onder strikte voorwaarden’, ‘maar het is niet schadelijk’ en varianten daarvan”, voegt de GroenLinks-voorman eraan toe. Zo gauw je maar hoort, weet je dat je aan het kortste eind trekt en blijft roundup zijn weg vinden op straten en pleinen. Het wordt tijd dat de coalitie wakker wordt en het gif aanpakt, vindt de groene partij.

Mama zorgt voor mij
De coalitie is echter trots op haar succes en van enig ongemak lijkt geen sprake. “De gemeente zet haar mantra van ‘maar’ voort”, vervolgt Antoon Claassen, “doet alsof zij mijn moeder is, aait me zorgzaam over mijn hoofd en zegt: ‘Antoon, je moet je niet allemaal van die gekke dingen in je hoofd halen, die je bang maken. Je weet toch dat mama voor je zorgt.’ Ondertussen trekt pa er met zijn gifspuit op uit.” Het ontgaat hem volledig, dat het ene na het andere onderzoek een stukje toevoegt aan de puzzel, waaruit blijkt dat roundup schadelijk is. Monsanto, de producent van roundup, heeft zijn claim dat het gif biologisch afbreekbaar is, in moeten trekken. Sinds de Vietnam-oorlog weten we dat herbiciden, zoals roundup, kankerverwekkend zijn en tot misgeboorten leiden, onlangs bevestigd door Argentijns onderzoek, en Chinese wetenschappers tonen een verband aan tussen de ziekte van Parkinson en roundup. In Amerika liggen miljoenen ha landbouwgrond braak omdat de boeren het resistent geworden onkruid er niet meer onder krijgen en Monsanto verwacht de komende jaren 70% meer roundup te verkopen, want spuiten zullen we. Inmiddels hebben vijf van de acht Nederlanders glyfosaat, de werkzame stof van roundup, in hun lichaam, blijkt uit onderzoek.

De beste spuiter
Nyfeto, de brancheorganisatie van de agrochemische industrie, waarschuwt al voor de schade (sic) die zou ontstaan als de overheid de chemische bestrijdingsmiddelen aan banden gaat leggen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de gemeenten, klinkt het dreigend. Deze week kiest Nederland de beste spuiter van 2013 , met in de jury Syngenta, net zoals Monsanto een agro-chemisch concern. De aanval is ingezet en de gemeente sluit zich er bij aan, want op De Paauw weten ze ook dat roundup niet schadelijk is. “Het liefst zou ik het College en de coalitie bedelven onder e-mailberichten waaruit het tegendeel blijkt”, aldus de GroenLinks-fractievoorzitter. “In plaats daarvan vraag ik uw steun voor het GroenLinks-initiatief. Stuur uw mail naar antoonclaassen@gmail.com onder vermelding van blij voor de bij. Hartelijk dank.”

Tags

GroenLinksWassenaar
Back To Top