Skip to content

Het Ondernemersfonds

18 september 20132 minute read

Wassenaar – Na voltooiing van Centrumplan Noord zijn de winkeliersverenigingen uit het centrumgebied gefuseerd. De nieuwe vereniging verzorgde evenementen en de feestelijke aankleding van het winkelgebied. Een en ander werd betaald uit de (vrijwillige) contributies van de bedrijven.

Het probleem was dat de grootwinkelbedrijven wel profiteerden maar niet betaalden. Onder andere uit onvrede hiermee haakten bedrijven af en zo werd het budget steeds kleiner.

Wat te doen? Het bestuur besloot een verplichtend ondernemersfonds op te richten naar het voorbeeld van Voorschoten: alle bedrijven met een naam of reclame-uiting aan de voorgevel doen mee. De hoogte van de financiële bijdrage wordt afgeleid van de WOZ-waarde van het pand. De bijdrage wordt afgedragen tegelijk met de OZB. Op die manier draagt de gemeente dus zorg voor het innen van de bijdragen van alle ondernemingen en gaan de grootwinkelbedrijven ook meedoen???

De aanpak die de gemeente heeft gekozen roept helaas de nodige vragen op. Ik noem de belangrijkste:
– zijn álle bedrijven verplicht tot deelname?
– op basis van welk criterium wordt vastgesteld wie meedoen? ingeschreven bij de KvK?
– is er een heffingsverordening die door de gemeenteraad én door de winkeliers is goedgekeurd?
– waarom is er naast het ondernemersfonds ook een Stichting Centrummanagement met een betaalde centrummanager? voorheen vrijwilligerswerk!
– hoe is de invloed van de winkeliers op het werk van het bestuur geregeld? Democratie?
– hoe zijn de taken verdeeld en over welke middelen beschikken het Fonds en de Stichting?
– het lijkt dat de aanslagen tot nu toe met een zekere willekeur zijn verstuurd; naast bedrijven aan de centrale winkelhaak ook bv. bedrijven aan de Windlustweg, de Kerkstraat, het Plein en de Schoolstraat; hoe is de keuze gemaakt en door wie?
– waarom doen Oostdorperweg, Hofcampweg en Stadhoudersplein niet mee?

De politiek heeft ingestemd met dit gebrekkige plan. Dat is jammer. Het plan verdient een betere voorbereiding. In ieder geval had beter naar alle betrokken ondernemers moeten worden geluisterd. De tijden zijn lastig en dan ook nog op extra kosten worden gejaagd? Dat geeft ergernis. Men zou er goed aan doen dit plan terug te nemen, meer tijd te nemen en met een beter voorstel te komen. Wassenaar heeft een prachtig centrum en mooie winkelgebieden daar komen veel mensen, ook van buiten Wassenaar.

Dat verdient een beter plan!

Wiel Peters
Wat Wassenaar Wil.

Tags

OndernemersfondsWassenaarWatWassenaarWil
Gerelateerde artikelen
Back To Top