Skip to content

Vrijwilligerspas groot succes! Ruim 70 bedrijven verwelkomen 4.000 vrijwilligers

26 september 20133 minute read

Wassenaar – De Vrijwilligerscentrale Wassenaar (VCW) geeft sinds een aantal jaren een kortingspas uit als beloningsinstrument voor Wassenaarse vrijwilligers en mantelzorgers. Alle bij VCW geregistreerde pashouders, op dit moment zo’n 4.000 personen, ontvangen op vertoon van de pasje een tastbare waardering van de aangesloten winkeliers en ondernemers. Dit kan bijv. een korting zijn of een extra attentie als blijk van waardering voor hun belangeloze en onmisbare inzet voor de Wassenaarse gemeenschap.

Een inzet die steeds belangrijker wordt, zeker nu Nederland in de komende jaren – aldus de eerste troonrede van onze nieuwe koning – “de transformatie zal moeten maken van verzorgingsmaatschappij naar participatiemaatschappij”. Hierbij zal van burgers een grotere inzet en betrokkenheid worden verwacht op het terrein van o.a. zorg, veiligheid en zelfredzaamheid. De verwachting is dat de overheid zich de komende jaren noodgedwongen meer en meer zal terugtrekken.

De inzet van twee vrijwillige projectleiders uit het bedrijfsleven heeft inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. Het aantal bedrijven dat deelneemt aan de pas is meer dan verdubbeld sinds hun bemoeienissen. Bijna wekelijks worden nieuwe bedrijven bereid gevonden zich op deze sympathieke wijze te profileren als maatschappelijk betrokken ondernemer d.m.v. het ondersteunen en promoten van vrijwilligerswerk in onze regio.

Het succes zit hem hierbij in de benadering. Daarbij wordt niet uitsluitend de nadruk gelegd op het voordeel voor de vrijwilliger, maar evenzeer op het feit dat juist ook het deelnemende bedrijf hier veel baat bij kan hebben. Hun specifieke aanbieding komt immers via de website www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl en de jaarlijkse VCW aanbiedingenbrochure regelmatig onder de aandacht van 4.000 potentiële klanten en hun gezinsleden. Ook in de plaatselijke pers wordt regelmatig aandacht voor nieuwe aanbiedingen gevraagd. De “kosten” gaan hierbij dus niet, zoals gebruikelijk, voor de baat uit, maar worden – volgens een door de ondernemer vooraf vastgelegd percentage – genomen op het moment dat de klant zijn aankoop afrekent en er dus een daadwerkelijke transactie plaatsvindt.

Eigen onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat deelnemende ondernemers steeds vaker nieuwe gezichten in de zaak zien. Vrijwilligers, die via de pas hun weg hebben gevonden en blij zijn met de waardering en de support van de betreffende winkelier.

De vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale, het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Wassenaar, actualiseren wekelijks de nieuwe en gewijzigde aanbiedingen op de website. Ook adviseren zij om regelmatig de site te raadplegen voor de laatste stand van zaken. Aan pashouders wordt ook nadrukkelijk gevraagd om van tevoren het gebruik van de pas bij de ondernemer kenbaar te maken om misverstanden te voorkomen.

Voor een overzicht van de deelnemende bedrijven verwijzen wij onze leden naar de website www.vrijwilligerscentralewassenaar.nl

Tags

VCWWassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top