Skip to content

De PresentChild methode

2 oktober 20133 minute read

Wassenaar – Vol trots stellen wij, de kindertolken in Nederland en Belgie de methode PresentChild aan u voor. Een van deze kindertolken, janneke Hellendoorn, die haar praktijk heeft aan de Oostdorperweg 68 in Wassenaar is blij met deze nieuwe naam. ‘door deze naamsverandering wordt de voorheen genoemde methode Fluisterkind naar een hoger plan getild’.

De nieuwe naam is gericht op de internationale uitbouw van de methode. Op dit moment zijn er zo’n 200 kindertolken actief in België en Nederland, een aantal dat exponentieel gestegen is de laatste jaren. Dit jaar loopt de eerste internationale Engelstalige training in Nederland. Voor 2014 zijn twee internationale trainingen gepland in Nederland en in Engeland. Met de nieuwe, internationale naam, het methodeboek in het Engels en de eerste trainingen voor niet-Nederlandstalige hulpverleners is de methode klaar voor een internationale doorbraak.

Over de methode
PresentChild is een methode voor gezinswelzijn, gebaseerd op taal. Concreet wordt datgene wat een ouder raakt in het gedrag of de ziektesymptomen van een kind, door een kindertolk opgeschreven en methodisch vertaald naar een onverwerkte emotie of belemmerend patroon bij de ouder. Het kind geeft door middel van spiegeling uiting aan datgene wat bij de ouder onbewust is vastgezet. Wanneer de ouder zich bewust wordt van deze onverwerkte zaken en die in zichzelf aanpakt, verdwijnt of verbetert het probleem bij het kind. Het kind wordt dus via de ouders geholpen. Kindertolken zijn professionele hulpverleners die de methode nauwkeurig hebben leren toepassen, om het juiste probleem bij de ouder naar voren te brengen en het gewenste effect te bereiken.

Sleutelen aan kinderen is vaak overbodig, In plaats van meteen hulp te zoeken voor het kind, zouden ouders zichzelf eerst in de ogen moeten kijken. Niet omdat zij schuld hebben aan het probleem van het kind. Ze hebben er een – onbewust – aandeel in en mogen daar uit liefde voor hun kind verantwoordelijkheid voor nemen. Het Fluisterkind heeft al duizenden Nederlandse en Belgische kinderen geholpen, door hun ouders te helpen.

De PresentChild methode heeft zoveel te bieden. Ook mijn praktijk, waar ik naast de homeopathie en detoxificatiekuren nu ook werk met biografische kennis en de PresentChild methode merk ik wat een verrijking deze methode biedt, juist ook op gebied van de gezondheid van kinderen.

Ik geef naast individuele kindertolconsulten ook oudercursussen en lezingen of voordrachten over PresentChild. Momenteel ben ik bezig contact te leggen met scholen en kinderdagverblijven, want ook in de interactie tussen leerlingen en leraren/begeleiders gebeurt er veel . Ook daar kun je deze methode goed toepassen om ‘het gedrag’ van kinderen te vertalen naar de leerkracht of begeleider toe. Een ontwikkelingskans wederom voor beiden en juist omdat het zo’n positieve groeikans biedt kan het resultaat alleen maar ten goede komen aan de relatie tussen de volwassene en het kind. Hieruit ontstaat een nieuwe liefdevolle en begripvolle relatie, waarbij wat voorheen als lastig of zorgelijk werd gezien nu begrepen wordt als spiegel van iets wat om vernieuwing of ontwikkeling vraagt. In november start op de praktijk weer een oudercursus over deze methode PresentChild, wel in het nieuwe jasje nu.

Voor meer informatie kijk op www.presentchild.com of www.genezenvanuiteigenkracht.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top