Skip to content

Kievietschool viert 95-jarig bestaan

3 oktober 20132 minute read

Wassenaar – De Kievietschool bestaat 95 jaar en dat werd afgelopen week uitbundig gevierd door de leerlingen, leerkrachten, ouders en oud-leerlingen van de school. De school begon op 21 september 1918 met slechts 8 leerlingen en biedt vandaag de dag met behoud van de huiselijke sfeer van weleer ruimte aan zo’n 170 leerlingen in het karakteristieke pand aan de Buurtweg in Wassenaar. De inpandige peuterspeelzaal geeft kinderen vanaf 2 jaar de mogelijkheid om spelenderwijs te wennen aan een schoolomgeving waarbinnen zij zich veilig en vertrouwd voelen. Alle groepen vierden deze week gezamenlijk feest om het 95-jarig bestaan van deze unieke school te vieren.

De lustrumweek werd geopend met een spetterende weekopening door het lerarenteam. De dagen die volgden stonden bol van de festiviteiten waaronder een gezellige sportdag, een spannende vossenjacht door de buurt, een schoolreis naar Duinrell en als klap op de vuurpijl een circusvoorstelling die door de kinderen, onder leiding van Circus Hannes, voor een publiek van enthousiaste ouders werd opgevoerd. De week werd afgesloten met een spectaculair fundraising gala in het Louwman Museum waarbij de opbrengsten van het feest en de daaraan verbonden veiling volledig ten goede komen aan nieuw lesmateriaal voor de kinderen. De Kievietschool verwacht een opbrengst van ruim € 40.000 en wil de betrokken partijen die allemaal belangeloos hun diensten hebben aangeboden ook via deze weg hartelijk danken.

Wat betreft visie en pedagogisch beleid was en is de Kievietschool vooruitstrevend. Ruim voordat het vanuit de overheid gestimuleerd werd, richtte de Kievietschool haar onderwijs in op de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften van elke leerling door individueel aangepaste lesstof. Nieuw dit jaar is de plusklas die snelle leerlingen uit groep 6 en 7 meer uitdaging biedt door middel van verrijkingsstof.

Vakken als gymnastiek, beeldende vorming en schoolzwemmen waren vanaf 1920 al onderdeel van het lesrooster van de Kievietschool. Daarnaast was de school eind jaren zestig één van de eerste die het vak dramatische expressie invoerde. Ook tegenwoordig staat creativiteit en sportiviteit hoog in het vaandel. Gymnastiek, zwemmen, handenarbeid, drama en muziek zijn opzichzelfstaande vakken die, om de kwaliteit te garanderen, gedoceerd worden door gediplomeerde vakleerkrachten. Op maandagochtend delen de kinderen hun sportieve prestaties, muzikale creaties of ingestudeerde toneelstukjes met de hele school. Zo leren de kinderen van jongs af aan op te treden in het openbaar en elkaar te stimuleren in sport en spel.

www.kievietschool.nl

Tags

Wassenaar
Gerelateerde artikelen
Back To Top